Nacházíte se zde: Úvod / Odborné zdroje / Adresář výzkumných ústavů / Výzkumné ústavy / Státní zdravotní ústav

Státní zdravotní ústav

Státní zdravotní ústav

Státní zdravotní ústav

Šrobárova 48

Praha 10


100 42

Česká republika

zdravust@szu.cz

http://www.szu.cz/

267 081 111


Posláním ústavu je příprava podkladů pro národní zdravotní politiku v oblasti veřejného zdraví, vědecká a výzkumná činnost, monitorování a výzkum vztahů životních podmínek a zdraví, k mezinárodní spolupráci, atd. V rámci ústavu působí odborná centra: Centrum zdraví a životního prostředí, Centrum zdraví, výživy a potravin, Centrum hygieny práce a pracovního lékařství, Centrum podpory veřejného zdraví, Centrum epidemiologie a mikrobiologie, Centrum toxikologie a zdravotní bezpečnosti.

Akce dokumentů

Oborové brány spadající pod Jednotnou informační bránu (JIB)
Knihovnictví a informační věda | Musica | Právo
Umění a architektura | Mezinárodní vztahy