Nacházíte se zde: Úvod / Odborné zdroje / Adresář výzkumných ústavů / Výzkumné ústavy / Česká geologická služba

Česká geologická služba

Česká geologická služba

Česká geologická služba

Klárov 3

Praha 1


118 21

Česká republika

secretar@geology.cz

http://www.geology.cz/extranet

257 089 500, 257 089 411

257 531 376

Posláním České geologické služby (pův. Českého geologického ústavu), jejíž historie sahá do roku 1919, je výkon státní geologické služby v České republice. Česká geologická služba sbírá a zpracovává údaje o geologickém složení státního území a předává je správním orgánům pro politická, hospodářská a ekologická rozhodování. Poskytuje všem zájemcům regionální geologické informace. Je jedinou institucí v ČR, jejímž posláním je soustavný výzkum geologické stavby v rozsahu celého území ČR – orientovaný základní výzkum, aplikovaný geologický výzkum a tvorba základních geologických, odvozených a účelových map území České republiky. On-line mapové aplikace, registr svahových nestabilit, portál geohazardů, vzdělávací portál Svět geologie http://www.geology.cz/svet-geologie.

Akce dokumentů

Oborové brány spadající pod Jednotnou informační bránu (JIB)
Knihovnictví a informační věda | Musica | Právo
Umění a architektura | Mezinárodní vztahy