Nacházíte se zde: Úvod / Odborné zdroje / Adresář výzkumných ústavů / Výzkumné ústavy / Státní veterinární ústav Olomouc

Státní veterinární ústav Olomouc

Státní veterinární ústav Olomouc

Státní veterinární ústav Olomouc

Jakoubka ze Stříbra 1

Olomouc


779 00

Česká republika

svuolomouc@svuol.cz

http://www.svuolomouc.cz/

585 225 641; 585 557 111

585 222 394

Státní veterinární ústav Olomouc (SVÚ Olomouc) je moderní pracoviště provádějící komplexní veterinární laboratorní diagnostiku. Rozsáhlou laboratorní činnost zajišťuje 7 odborných oddělení s 25 laboratořemi: Oddělení hygieny potravin a krmiv; odd. chemie, biochemie a radiologie; odd. cizorodých látek; odd. patologické morfologie; odd. speciální mikrobiologie a odd. virologie a sérologie. Laboratorní vyšetření zameřené na zdravotní nezávadnost a jakost potravin, krmiv, vody, biologického materiálu, léčiv a kosmetických přípravků, diagnostika infekčních a neinfekčních chorob zvířat všech kategorií. Monitoring cizorodých látek v potravinovém řetězci člověka, zvířat a prostředí.

Akce dokumentů

Oborové brány spadající pod Jednotnou informační bránu (JIB)
Knihovnictví a informační věda | Musica | Právo
Umění a architektura | Mezinárodní vztahy