Nacházíte se zde: Úvod / Odborné zdroje / Adresář výzkumných ústavů / Výzkumné ústavy / CENIA, česká informační agentura životního prostředí

CENIA, česká informační agentura životního prostředí

CENIA, česká informační agentura životního prostředí

CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Vršovická 1442/65

Praha 10


100 10

Česká republika

info@cenia.cz

http://www.cenia.cz

267 125 226


Posláním české informační agentury životního prostředí CENIA jako příspěvkové organizace Ministerstva životního prostředí je shromažďování, hodnocení, interpretace a distribuce informací o životním prostředí. Všechny dostupné informační zdroje, elektronické verze publikací, včetně odkazů a způsobů, jak využívat prostředků a služeb, které CENIA nabízí, jsou k dispozici její webové stránce. CENIA spravuje Integrovaný systém ohlašovacích povinností ISPOP http://www.ispop.cz, který zajišťuje plnění legislativně povinných hlášení z oblasti životního prostředí a poskytuje data pro průřezové environmentální informace. Datovým výstupem CENIA je Informační systém statistiky a reportingu životního prostředí - ISSaR http://issar.cenia.cz, který obsahuje přehledně zpracovaný soubor všech statistických údajů a indikátorů stavu životního prostředí. CENIA spravuje mapové služby Portálu veřejné správy http://geoportal.gov.cz. které představují praktickou aplikaci dat o životním prostředí. CENIA spolupracuje se všemi poskytovateli datových zdrojů v resortu životního prostředí a s řadou vědeckých institucí i universitních pracovišť. V rámci České republiky je CENIA kontaktním místem Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) - a je zapojena do Evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí Eionet.

Akce dokumentů

Oborové brány spadající pod Jednotnou informační bránu (JIB)
Knihovnictví a informační věda | Musica | Právo
Umění a architektura | Mezinárodní vztahy