Nacházíte se zde: Úvod / Odborné zdroje / Adresář výzkumných ústavů / Výzkumné ústavy / Asociace výzkumných organizací

Asociace výzkumných organizací

Asociace výzkumných organizací

Asociace výzkumných organizací

Novodvorská 994

Praha 4


142 21

Česká republika

avo@avo.cz

http://www.avo.cz/

239 041 998

241 493 138

AVO je dobrovolné sdružení právnických a fyzických osob, zastupuje zájmy především těch subjektů, jejichž dosažené výsledky výzkumu a vývoje jsou v převážné míře komerčně využívány. V současné době reprezentuje téměř 8 tisíc lidí činných v této oblasti. Je jediným sdružením v ČR, které reprezentuje aplikovaný výzkum a vývoj v podnikatelské sféře, tedy výzkum rozvíjený a provozovaný převážně z privátních zdrojů a mimo sektor Akademie věd a vysokých škol. Velmi praktický je odkaz na databázi organizací, která mapuje celou oblast ČR.

Akce dokumentů

Oborové brány spadající pod Jednotnou informační bránu (JIB)
Knihovnictví a informační věda | Musica | Právo
Umění a architektura | Mezinárodní vztahy