Nacházíte se zde: Úvod / Odborné zdroje / Adresář výzkumných ústavů / Výzkumné ústavy / Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i.

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i.

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i.

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i.

Čechyňská 363/19

Brno

doručovací adresa - Královopolská 147, 612 00 Brno

602 00

Česká republika

sekretariat@arub.cz

http://www.arub.cz/

541 514 101

541 514 123

Předmětem hlavní činnosti Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i. je vědecký základní výzkum, realizovaný na bázi archeologických pramenů, a to v oblasti pravěkých a časně středověkých dějin především na území Moravy a českého Slezska, ale i v širším geografickém prostoru středního Podunají. Základní institucionální vědecko-výzkumná střediska jsou orientovaná na výzkum paleolitu a paleoetnologie, výzkum doby římské a stěhování národů, na slovanskou a středověkou archeologii a na vybrané kapitoly moravskoslezského pravěku a archeologickou prospekcí. Informace pro stavebníky o povinnosti oznámení stavby Archeologickému ústavu a dalším postupu.

Akce dokumentů

Oborové brány spadající pod Jednotnou informační bránu (JIB)
Knihovnictví a informační věda | Musica | Právo
Umění a architektura | Mezinárodní vztahy