Nacházíte se zde: Úvod / Odborné zdroje / Adresář výzkumných ústavů / Výzkumné ústavy / Elektrotechnický zkušební ústav, s.p.

Elektrotechnický zkušební ústav, s.p.

Elektrotechnický zkušební ústav, s.p.

Elektrotechnický zkušební ústav, s.p.

Pod Lisem 129

Praha 8 - Troja


171 02

Česká republika

info@ezu.cz

http://www.ezu.cz

266 104 111

284 680 070

EZÚ poskytuje služby zkoušení a certifikace výrobků, převážně elektrotechnického charakteru, ale také z oblasti zdravotnických prostředků, automotive, stavebních, strojírenských a dalších výrobků. Je členem významných evropských a světových certifikačních systémů. Poskytuje služby ověřování systémů řízení dle norem ISO, provádí kalibrace, metrologická ověřování, vývojové a funkční testy. Disponuje kvalitním vybavením, vzdělaným a kompetentním personálem a pověřeními relevantních institucí. EZÚ nabízí činnosti akreditované zkušební laboratoře a certifikačního orgánu pro výrobky a systémy řízení a akreditované metrologické laboratoře. EZÚ je autorizovanou osobou č. 201 a notifikovanou osobou č. 1014. EZÚ je pověřen k provádění zkoušek motorových vozidel, jejich systémů, částí a samostatných technických celků dle technických předpisů ES. EZÚ je státním podnikem, založeným Ministerstvem průmyslu a obchodu. Předmětem naší činnosti je výkon státního zkušebnictví. Jeho úkolem je také pomáhat výrobcům, dovozcům a vývozcům v uvádění výrobků na trh.

Akce dokumentů

Oborové brány spadající pod Jednotnou informační bránu (JIB)
Knihovnictví a informační věda | Musica | Právo
Umění a architektura | Mezinárodní vztahy