Nacházíte se zde: Úvod / Odborné zdroje / Adresář výzkumných ústavů / Výzkumné ústavy / Ústav analytické chemie AV ČR, v.v.i.

Ústav analytické chemie AV ČR, v.v.i.

Ústav analytické chemie AV ČR, v.v.i.

Ústav analytické chemie AV ČR, v.v.i.

Veveří 967/97

Brno


602 00

Česká republika

uiach@iach.cz

http://www.iach.cz

532 290 182

541 212 113

Předmětem hlavní činnosti Ústavu analytické chemie AV ČR, v.v.i. je vědecký výzkum v oblasti analytické chemie, zejména výzkum analytických a bioanalytických mikrometod, nanometod a metod pro stanovení stopových koncentrací látek a vývoj přístrojové techniky jako základu ke zvýšení poznání a metodologické úrovně dalších vědních disciplín včetně genomiky, proteomiky, biotechnologií, průmyslové činnosti a ochrany zdraví a životního prostředí. Těžiště činnosti ústavu leží v oblasti metodologie kapilárních separačních metod analytické chemie. Problémově je výzkum orientován na biopolymery (proteomika), chirální látky, stopové prvky a životní prostředí. K separačním technikám v ústavu rozvíjeným patří metody elektromigrační (isotachoforéza, zónová elektroforéza, isoelektrická fokusace), frakcionace tokem v poli, kapalinová chromatografie a superkritická fluidní extrakce a chromatografie. Kromě separačních metod se ústav zabývá i analytickými aplikacemi některých spektrálních metod, zejména atomové emisní spektrometrie, atomové absorpční spektrometrie a hmotnostní spektrometrie.

Akce dokumentů

Oborové brány spadající pod Jednotnou informační bránu (JIB)
Knihovnictví a informační věda | Musica | Právo
Umění a architektura | Mezinárodní vztahy