Nacházíte se zde: Úvod / Odborné zdroje / Adresář výzkumných ústavů / Výzkumné ústavy / Státní ústav radiační ochrany, v.v.i.

Státní ústav radiační ochrany, v.v.i.

Státní ústav radiační ochrany, v.v.i.

Státní ústav radiační ochrany, v.v.i.

Bartoškova 1450/28

Praha 4


140 00

Česká republika

suro@suro.cz

http://www.suro.cz/

241 410 214; 226 518 101

241 410 215

SÚRO je veřejnou výzkumnou institucí zabývající se odbornou činností v oblasti ochrany obyvatelstva před ionizujícím zářením. Náplní jeho činnosti je zajištění radiační monitorovací sítě (RMS) České republiky, činnost mobilní skupiny pro analýzu radiačních nehod a mimořádných událostí, systematické vyhledávání budov se zvýšenou koncentrací radonu v ČR, expertní činnost, atd..

Akce dokumentů

Oborové brány spadající pod Jednotnou informační bránu (JIB)
Knihovnictví a informační věda | Musica | Právo
Umění a architektura | Mezinárodní vztahy