Nacházíte se zde: Úvod / Odborné zdroje / Adresář výzkumných ústavů / Výzkumné ústavy / Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Senovážné náměstí 9

Praha 1


110 00

Česká republika

podatelna@sujb.cz

http://www.sujb.cz/

221 624 111

222 220 917

Státní úřad pro jadernou bezpečnost je ústředním orgánem státní správy ve smyslu z. č. 2/1969 Sb. (úplné znění z. č. 122/1997 Sb. - §2). SÚJB vykonává státní správu a dozor při využívání jaderné energie a ionizujícího záření, v oblasti radiační ochrany a v oblasti jaderné, chemické a biologické ochrany. V jeho čele stojí předseda, který je jmenován vládou ČR. Úřad má samostatný rozpočet a je přímo podřízen vládě ČR. Zajímavé informace: Monitorování radiační situace (MonRaS), Aktuální informace o provozu jaderných elektráren v ČR, stress testy jaderných elektráren (www.stresstest.cz).

Akce dokumentů

Oborové brány spadající pod Jednotnou informační bránu (JIB)
Knihovnictví a informační věda | Musica | Právo
Umění a architektura | Mezinárodní vztahy