Nacházíte se zde: Úvod / Odborné zdroje / Adresář výzkumných ústavů / Výzkumné ústavy / Státní veterinární ústav Jihlava

Státní veterinární ústav Jihlava

Státní veterinární ústav Jihlava

Státní veterinární ústav Jihlava

Rantířovská 93

Jihlava


586 05

Česká republika

info@svujihlava.cz

http://www.svujihlava.cz/

567 143 111

567 310 592

Předmětem činnosti je laboratorní diagnostika chorob zvířat; mikrobiologické, chemické, případně senzorické zkoušení vzorků biologického materiálu, potravin, krmiv, vody a prostředí za účelem posouzení jejich zdravotní nezávadnosti a jakosti; laboratorní kontrola hygieny plemenitby zvířat; zjišťování cizorodých látek v potravinovém řetězci člověka a v prostředí; výkon činnosti akreditované Zkušební laboratoře č. 1129. Ústav je začleněn v organizační struktuře Státní veterinární správy ČR (http://www.svscr.cz/). Ústav má od 1. 1. 2014 dvě pracoviště - hlavní pracoviště v Jihlavě a pracoviště v Českých Budějovicích. V rámci ústavu působí 7 národních referenčních laboratoří, 2 referenční laboratoře, a kontrolní laboratoř veterinárních léčiv.

Akce dokumentů

Oborové brány spadající pod Jednotnou informační bránu (JIB)
Knihovnictví a informační věda | Musica | Právo
Umění a architektura | Mezinárodní vztahy