Nacházíte se zde: Úvod / Odborné zdroje / Adresář výzkumných ústavů / Výzkumné ústavy / Ústav archeologické památkové péče Brno, v.v.i.

Ústav archeologické památkové péče Brno, v.v.i.

Ústav archeologické památkové péče Brno, v.v.i.

Ústav archeologické památkové péče Brno, v.v.i.

Kaloudova 30

Brno


614 00

Česká republika

sekretariat@uapp.cz

http://www.uapp.cz/

+420 545 242 342-43; 602 564 755


Hlavní předmět činnosti ústavu je zabezpečování záchranných archeologických výzkumů a jejich zpracování, zajišťujících investorům splnění podmínek stavebního povolení podle zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči. V souvislosti se stavebním řízením podává ústav odborná vyjádření, poskytuje znalecké posudky a odborná stanoviska, provádí konzultační činnost a vydává vědecké publikace.

Akce dokumentů

Oborové brány spadající pod Jednotnou informační bránu (JIB)
Knihovnictví a informační věda | Musica | Právo
Umění a architektura | Mezinárodní vztahy