Nacházíte se zde: Úvod / Odborné zdroje / Adresář výzkumných ústavů / Výzkumné ústavy / CASRI, Vědecké a servisní pracoviště tělesné výchovy a sportu p. o.

CASRI, Vědecké a servisní pracoviště tělesné výchovy a sportu p. o.

CASRI, Vědecké a servisní pracoviště tělesné výchovy a sportu p. o.

CASRI, Vědecké a servisní pracoviště tělesné výchovy a sportu p. o.

Podbabská 3

Praha 6


160 00

Česká republika

casri@casri.cz

http://www.casri.cz/

973 204 641

233 338 162

Aktivity CASRI jsou v současnosti rozsáhlé. Intenzivně se věnujeme především vědeckému servisu pro státní a resortní sportovní reprezentaci. Pro resort Ministerstva obrany řešíme úkoly týkající se optimalizace metod výcviku a tvorby systému komplexní péče o vojáky. Pro veřejnost nabízíme řadu služeb a produktů, které vycházejí z poznatků získaných v hlavním předmětu činnosti. Vědecko-výzkumná činnost se orientuje především na tyto oblasti: 1. objektivizace sportovního výkonu 2. optimalizace pohybové aktivity vojáků i běžné populace 3. zdravotně preventivní vyšetření 4. prevence sociálně nežádoucích jevů 5. screeningové sledování aktuálního stavu organizmu vojáků 6. vývoj a ověřování metod pro výběr a výcvik vojenského personálu 7. adaptace organizmu na extrémní zátěže 8. sledování psychofyziologických projevů při zátěži

Akce dokumentů

Oborové brány spadající pod Jednotnou informační bránu (JIB)
Knihovnictví a informační věda | Musica | Právo
Umění a architektura | Mezinárodní vztahy