Nacházíte se zde: Úvod / Odborné zdroje / Adresář výzkumných ústavů / Výzkumné ústavy

Výzkumné ústavy

Výzkumný ústav kolejových vozidel
Výzkumný ústav kolejových vozidel
Výzkumné energetické centrum, VŠB - Technická univerzita Ostrava
Výzkumné energetické centrum, VŠB - Technická univerzita Ostrava
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i.
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i.
Akademie věd ČR
Akademie věd ČR
Učená společnost České republiky, o.s.
Učená společnost České republiky, o.s.
Český metrologický institut
Český metrologický institut
CASRI, Vědecké a servisní pracoviště tělesné výchovy a sportu p. o.
CASRI, Vědecké a servisní pracoviště tělesné výchovy a sportu p. o.
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Česká společnost ornitologická
Česká společnost ornitologická
Výzkumný a zkušební letecký ústav Praha a.s.
Výzkumný a zkušební letecký ústav Praha a.s.
Ústav archeologické památkové péče Brno, v.v.i.
Ústav archeologické památkové péče Brno, v.v.i.
Výzkumný ústav kovů, VÚK Panenské Břežany, a.s.
Výzkumný ústav kovů, VÚK Panenské Břežany, a.s.
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Chmelařský institut s.r.o.
Chmelařský institut s.r.o.
Astronomický ústav UK
Astronomický ústav UK
Státní veterinární ústav Praha
Státní veterinární ústav Praha
Strojírenský zkušební ústav, s.p.
Strojírenský zkušební ústav, s.p.
Biopharm, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv, a. s.
Biopharm, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv, a. s.
Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o.
Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o.
Státní veterinární ústav Jihlava
Státní veterinární ústav Jihlava
SVÚOM s.r.o.
SVÚOM s.r.o.
Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Státní úřad pro jadernou bezpečnost
TÜV SÜD Czech - Automobilový průmysl
TÜV SÜD Czech - Automobilový průmysl
Státní ústav radiační ochrany, v.v.i.
Státní ústav radiační ochrany, v.v.i.
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i
Ústav analytické chemie AV ČR, v.v.i.
Ústav analytické chemie AV ČR, v.v.i.
Vojenský technický ústav, s.p.
Vojenský technický ústav, s.p.
Elektrotechnický zkušební ústav, s.p.
Elektrotechnický zkušební ústav, s.p.
DEKRA Automobil a. s.
DEKRA Automobil a. s.
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i.
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i.
Český hydrometeorologický ústav
Český hydrometeorologický ústav
VUC Praha, a.s. (Výzkumný ústav cukrovarnický)
VUC Praha, a.s. (Výzkumný ústav cukrovarnický)
Asociace výzkumných organizací
Asociace výzkumných organizací
Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s.
Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s.
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
CMA, společnost pro výzkum historického podzemí
CMA, společnost pro výzkum historického podzemí
Státní veterinární ústav Olomouc
Státní veterinární ústav Olomouc
Česká geologická služba
Česká geologická služba
SYNPO, a.s.
SYNPO, a.s.
Centrum stavebního inženýrství a. s.
Centrum stavebního inženýrství a. s.
Výzkumný ústav maltovin Praha s.r.o.
Výzkumný ústav maltovin Praha s.r.o.
Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
VVUÚ, a.s. (dříve Vědeckovýzkumný uhelný ústav)
VVUÚ, a.s. (dříve Vědeckovýzkumný uhelný ústav)
Autorizovaná zkušebna hluku a vibrací, AZH 65, spol. s .r.o.)
Autorizovaná zkušebna hluku a vibrací, AZH 65, spol. s .r.o.)
Svaz zkušeben pro výstavbu, SZV
Svaz zkušeben pro výstavbu, SZV
Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod s.r.o.
Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod s.r.o.
Národní superpočítačové centrum IT4Innovations
Národní superpočítačové centrum IT4Innovations
Botanický ústav AV ČR, v.v.i.
Botanický ústav AV ČR, v.v.i.
Textilní zkušební ústav
Textilní zkušební ústav
SINTEX, a.s.
SINTEX, a.s.
Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů
Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů
Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o
Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i.
Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i.
Ústav výrobních strojů a zařízení, Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii, ČVUT, fakulta strojní
Ústav výrobních strojů a zařízení, Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii, ČVUT, fakulta strojní
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.
EGÚ Praha Engineering a. s.
EGÚ Praha Engineering a. s.
Česká parazitologická společnost, Katedra parazitologie PřF UK
Česká parazitologická společnost, Katedra parazitologie PřF UK
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Státní ústav pro kontrolu léčiv
AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s. r. o.
AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s. r. o.
SVÚM a.s.
SVÚM a.s.
Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p.
Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p.
VÚB a.s.
VÚB a.s.
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.
Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český úřad zeměměřický a katastrální
Ústav aplikované mechaniky Brno, s. r.o.
Ústav aplikované mechaniky Brno, s. r.o.
Státní veterinární ústav Hradec Králové
Státní veterinární ústav Hradec Králové
ČKD Blansko Engineering, a. s
ČKD Blansko Engineering, a. s
Česká akademie zemědělských věd
Česká akademie zemědělských věd
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i.
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i.
Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i.
Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i.
Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i.
Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i.
Ústav konzervace potravin VŠCHT
Ústav konzervace potravin VŠCHT
Ústav fyziky Země MU Brno
Ústav fyziky Země MU Brno
Ústav leteckého zdravotnictví
Ústav leteckého zdravotnictví
Úsek dopravního inženýrství TSK, ÚDI
Úsek dopravního inženýrství TSK, ÚDI
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.
ÚJV Řež, a.s.
ÚJV Řež, a.s.
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.
Ústav mikroelektroniky FEKT VUT
Ústav mikroelektroniky FEKT VUT
Ústav mezinárodních vztahů, v.v.i.
Ústav mezinárodních vztahů, v.v.i.
Ústav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i.
Ústav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i.
Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.
Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.
Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.
Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.
Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.
Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.
Endokrinologický ústav
Endokrinologický ústav
Ústav chemických procesů AV ČR
Ústav chemických procesů AV ČR
Ústav informatiky AV ČR, v.v.i.
Ústav informatiky AV ČR, v.v.i.
Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Entomologický ústav
Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Entomologický ústav
Ústav hematologie a krevní transfuze
Ústav hematologie a krevní transfuze
Fyzikálně technický zkušební ústav, s.p.
Fyzikálně technický zkušební ústav, s.p.
Etnologický ústav AV ČR, v.v.i.
Etnologický ústav AV ČR, v.v.i.
Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v.v.i.
Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v.v.i.
Ústav modelování a řízení tvářecích procesů
Ústav modelování a řízení tvářecích procesů
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.
Ústav zdravotnických informací a statistiky Praha
Ústav zdravotnických informací a statistiky Praha
Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.
Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.
VÚTS Liberec,a.s. - Výzkumný ústav textilních strojů
VÚTS Liberec,a.s. - Výzkumný ústav textilních strojů
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
Max Planck Institute for Astrophysics, MPA
Max Planck Institute for Astrophysics, MPA
Ústav molekulární biologie rostlin, Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Ústav molekulární biologie rostlin, Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Revmatologický ústav Praha
Revmatologický ústav Praha
Institut pro kriminologii a sociální prevenci
Institut pro kriminologii a sociální prevenci
Geologický ústav AV ČR, v.v.i.
Geologický ústav AV ČR, v.v.i.
Ústav soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně
Ústav soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.
Národní agentura pro zemědělský výzkum
Národní agentura pro zemědělský výzkum
Výzkumný ústav mlékárenský s.r.o.
Výzkumný ústav mlékárenský s.r.o.
Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.
Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.
Institut klinické a experimentální medicíny, IKEM
Institut klinické a experimentální medicíny, IKEM
NASA
NASA
Výzkumný ústav včelařský, s.r.o.
Výzkumný ústav včelařský, s.r.o.
Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.
Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Divize paliv a maziv, SGS
Divize paliv a maziv, SGS
Max Planck Institute for Molecular Genetics
Max Planck Institute for Molecular Genetics
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.
Lawrence Berkeley National Laboratory
Lawrence Berkeley National Laboratory
International Society of Chemical Ecology
International Society of Chemical Ecology
Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o.
Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o.
Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o.
Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o.
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Brno, v.v.i.
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Brno, v.v.i.
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Institute of Astronomy, University of Cambridge
Institute of Astronomy, University of Cambridge
National Institute for General Medical Sciences, NIGMS
National Institute for General Medical Sciences, NIGMS
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem
Matematický ústav AV ČR, v.v.i.
Matematický ústav AV ČR, v.v.i.
Ústav půdní biologie AV ČR, v.v.i.
Ústav půdní biologie AV ČR, v.v.i.
Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v.v.i.
Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v.v.i.
Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Kriminalistický ústav Praha Policie ČR
Kriminalistický ústav Praha Policie ČR
Ústav vodního hospodářství obcí
Ústav vodního hospodářství obcí
ZKL - Výzkum a vývoj, a. s. (Závody kuličkových ložisek)
ZKL - Výzkum a vývoj, a. s. (Závody kuličkových ložisek)
Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i.
Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i.
Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i.
Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i.
International Union of Pure and Applied Chemistry
International Union of Pure and Applied Chemistry
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i.
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i.
Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech, Jihočeská Univerzita ČB
Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech, Jihočeská Univerzita ČB
Space Telescope Science Institute
Space Telescope Science Institute
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.
Parazitologický ústav Biologického centra AV ČR, v.v.i.
Parazitologický ústav Biologického centra AV ČR, v.v.i.
Ústřední a kontrolní zkušební ústav zemědělský Brno, ÚKZÚZ
Ústřední a kontrolní zkušební ústav zemědělský Brno, ÚKZÚZ
Zkušebna stavebně truhlářských výrobků Zlín, Mendelova univerzita v Brně
Zkušebna stavebně truhlářských výrobků Zlín, Mendelova univerzita v Brně
Ústav zemědělské ekonomiky a informací
Ústav zemědělské ekonomiky a informací
Masarykův onkologický ústav
Masarykův onkologický ústav
Natural History Museum, NHM
Natural History Museum, NHM
Ústav pro jazyk český AV ČR, v.v.i.
Ústav pro jazyk český AV ČR, v.v.i.
VUP Medical, a.s. (Výzkumný ústav pletařský)
VUP Medical, a.s. (Výzkumný ústav pletařský)
Institut pro testování a certifikaci, a. s.
Institut pro testování a certifikaci, a. s.
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, VÚKOZ, v.v.i.
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, VÚKOZ, v.v.i.
Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i.
Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i.
European Molecular Biology Laboratory, EMBL
European Molecular Biology Laboratory, EMBL
Hydrobiologický ústav Biologického centra AV ČR, v.v.i.
Hydrobiologický ústav Biologického centra AV ČR, v.v.i.
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv
Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i.
Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i.
Ústav využití plynu Brno, s.r.o.
Ústav využití plynu Brno, s.r.o.
Národní ústav duševního zdraví
Národní ústav duševního zdraví
Národní památkový ústav
Národní památkový ústav
Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i.
Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i.
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.
Mezinárodní politologický ústav MU
Mezinárodní politologický ústav MU
Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology, NASA
Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology, NASA
Laboratoř molekulové spektroskopie VŠCHT Praha
Laboratoř molekulové spektroskopie VŠCHT Praha
Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i.
Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i.
American Institute of Physics
American Institute of Physics
Ústav stavebního zkušebnictví s.r.o., Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1115
Ústav stavebního zkušebnictví s.r.o., Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1115
Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i.
Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i.
Czech Globe - Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.
Czech Globe - Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.
Výzkumný ústav stavebních hmot, Brno
Výzkumný ústav stavebních hmot, Brno
Psychologický ústav AV ČR, v.v.i.
Psychologický ústav AV ČR, v.v.i.
VUOS a.s.
VUOS a.s.
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, IPVZ
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, IPVZ
IFER - Ústav pro výzkum lesních ekosystémů s.r.o.
IFER - Ústav pro výzkum lesních ekosystémů s.r.o.
Národní ústav pro vzdělávání, NÚV
Národní ústav pro vzdělávání, NÚV
Výzkumný Ústav železniční, a.s.
Výzkumný Ústav železniční, a.s.
Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
Geodetická observatoř Pecný
Geodetická observatoř Pecný
Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o.
Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o.
Carbon Dioxide Information Analysis Center, DOE
Carbon Dioxide Information Analysis Center, DOE
Národohospodářský ústav AV ČR, v.v.i., CERGE-EI
Národohospodářský ústav AV ČR, v.v.i., CERGE-EI
Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.
Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.
Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.
International Mathematical Union
International Mathematical Union
Max Planck Institut for Mathematics
Max Planck Institut for Mathematics
European Nuclear Society, ENS
European Nuclear Society, ENS
Integrated Risk Information System, IRIS, US Environmental Protection Agency
Integrated Risk Information System, IRIS, US Environmental Protection Agency
National Institute of Standards and Technology, NIST
National Institute of Standards and Technology, NIST
Commonwealth Telecommunications Organisation
Commonwealth Telecommunications Organisation
PAVUS, a.s.
PAVUS, a.s.
Optoelectronics Research Centre, ORC
Optoelectronics Research Centre, ORC
National Institute of Information and Communications Technology, NICT
National Institute of Information and Communications Technology, NICT
The Minerals, Metals and Materials Society, TMS Knowledge Resource Center
The Minerals, Metals and Materials Society, TMS Knowledge Resource Center
Office of Scientific and Technical Information, OSTI, DOE
Office of Scientific and Technical Information, OSTI, DOE
British Plastics Federation, BPF
British Plastics Federation, BPF
Center for Research in Scientific Computation, North Carolina State University
Center for Research in Scientific Computation, North Carolina State University
University of Cambridge - Statistical Laboratory, Centre for Mathematical Sciences
University of Cambridge - Statistical Laboratory, Centre for Mathematical Sciences
American Society of Civil Engineers
American Society of Civil Engineers
Office of Surface Mining and Enforcement, OSMRE
Office of Surface Mining and Enforcement, OSMRE
Mathematical Sciences Institute, Australian National University
Mathematical Sciences Institute, Australian National University
ORGREZ, a.s.
ORGREZ, a.s.
Telecommunications and Information Policy Institute, TIPI, University of Texas
Telecommunications and Information Policy Institute, TIPI, University of Texas
National Renewable Energy Laboratory, NREL
National Renewable Energy Laboratory, NREL
SCOPE Scientific Committee on Problems of the Environment
SCOPE Scientific Committee on Problems of the Environment
National Academies Press
National Academies Press
Department of Mathematics, London School of Economics
Department of Mathematics, London School of Economics
Wireless @ Virginia Tech
Wireless @ Virginia Tech
American Mathematical Society, AMS
American Mathematical Society, AMS
WINLAB, Wireless Information Networks Laboratory
WINLAB, Wireless Information Networks Laboratory
IAEA, International Atomic Energy Agency
IAEA, International Atomic Energy Agency
Telecommunications Industry Association, TIA
Telecommunications Industry Association, TIA
World Coal Association, WCA
World Coal Association, WCA
Řepařský institut s.r.o.
Řepařský institut s.r.o.
Česká asociace science center
Česká asociace science center
Mathematical Sciences Research Institute
Mathematical Sciences Research Institute
Department of Sustainability, Environment, Water, Population and Communities, Australian Government
Department of Sustainability, Environment, Water, Population and Communities, Australian Government
Soil and Water Conservation Society
Soil and Water Conservation Society
Center for Power Electronics Systems, CPES
Center for Power Electronics Systems, CPES
American Nuclear Society
American Nuclear Society
Association for Iron & Steel Technology, AIST
Association for Iron & Steel Technology, AIST
ASHRAE, American Society of Heating, Refridgerating and Air-Conditioning Engineers
ASHRAE, American Society of Heating, Refridgerating and Air-Conditioning Engineers
OECD Nuclear Energy Agency, NEA
OECD Nuclear Energy Agency, NEA
Campus-Bibliothek für Informatik und Angewandte Mathematik/Campus Library for Computer Science...
Campus-Bibliothek für Informatik und Angewandte Mathematik/Campus Library for Computer Science...
Industrial Mathematics Institute, Johannes Kepler University Linz
Industrial Mathematics Institute, Johannes Kepler University Linz
Intersil
Intersil
Mathematics Statistics Library, University of California
Mathematics Statistics Library, University of California
U.S. Department of Energy, DOE
U.S. Department of Energy, DOE
USTelecom Association
USTelecom Association
Oak Ridge National Laboratory, DOE
Oak Ridge National Laboratory, DOE
IEEE Computer Society
IEEE Computer Society
U.S. Food and Drug Administration, FDA
U.S. Food and Drug Administration, FDA
Institution of Engineering and Technology, IET
Institution of Engineering and Technology, IET
Materials Research Society
Materials Research Society
ISA - International Society for Automation
ISA - International Society for Automation
Česká archivní společnost
Česká archivní společnost
EkoWATT
EkoWATT
Česká inspekce životního prostředí
Česká inspekce životního prostředí
Česká speleologická společnost
Česká speleologická společnost
Česká astronomická společnost
Česká astronomická společnost
Česká společnost chemická
Česká společnost chemická
GAS s.r.o.
GAS s.r.o.
Česká botanická společnost
Česká botanická společnost
Česká geologická společnost, ČGS
Česká geologická společnost, ČGS
Obec architektů
Obec architektů
Česká strojnická společnost, odborná sekce Tribotechnika
Česká strojnická společnost, odborná sekce Tribotechnika
Česká kardiologická společnost, o.s.
Česká kardiologická společnost, o.s.
Česká mykologická společnost, o.s.
Česká mykologická společnost, o.s.
Česká nukleární společnost, ČNS
Česká nukleární společnost, ČNS
Česká pedagogická společnost, ČPdS
Česká pedagogická společnost, ČPdS
Česká společnost ekonomická
Česká společnost ekonomická
Správa úložišť radioaktivních odpadů, SURAO
Správa úložišť radioaktivních odpadů, SURAO
Česká společnost pro výzkum a využití jílů
Česká společnost pro výzkum a využití jílů
dTEST, o.p.s.
dTEST, o.p.s.
Silikátový svaz
Silikátový svaz
Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR
Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR
Úřad pro civilní letectví
Úřad pro civilní letectví
Společnost vědeckotechnických parků ČR
Společnost vědeckotechnických parků ČR
Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE
Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE
ÚRS Praha, a.s.
ÚRS Praha, a.s.
ČKAIT - Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
ČKAIT - Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Svaz podnikatelů v oboru technických zařízení ČR o.s.
Svaz podnikatelů v oboru technických zařízení ČR o.s.
Eurolab CZ
Eurolab CZ
euroCRIS, The European Organisation for International Research Information
euroCRIS, The European Organisation for International Research Information
OpenDOAR
OpenDOAR
Vojenský výzkumný ústav, s.p.
Vojenský výzkumný ústav, s.p.
Česká genealogická a heraldická společnost v Praze (ČGHSP)
Česká genealogická a heraldická společnost v Praze (ČGHSP)

Akce dokumentů

Oborové brány spadající pod Jednotnou informační bránu (JIB)
Knihovnictví a informační věda | Musica | Právo
Umění a architektura | Mezinárodní vztahy