Nacházíte se zde: Úvod / Odborné zdroje / Volné zdroje / Elektronické časopisy Univerzity v Regensburgu

Elektronické časopisy Univerzity v Regensburgu

Stovky volně dostupných časopisů z oblasti architektury, stavebnicví, chemické technologie, biotechnologie, chemie a farmacie, ekonomie, elektroniky, měření a zkušebnictví, energetiky a jaderného inženýrství, životního prostředí, geologie, a paleontologie, informační vědy a knihovnictví, počítačové vědy, strojního inženýrství, techniky, zemědělství a lesnictví, biologie, fyziky, geografie a matematiky.

Elektronické časopisy Univerzity v Regensburgu

Stovky volně dostupných časopisů z oblasti architektury, stavebnicví, chemické technologie, biotechnologie, chemie a farmacie, ekonomie, elektroniky, měření a zkušebnictví, energetiky a jaderného inženýrství, životního prostředí, geologie, a paleontologie, informační vědy a knihovnictví, počítačové vědy, strojního inženýrství, techniky, zemědělství a lesnictví, biologie, fyziky, geografie a matematiky.

Electronic Journals of University of Regensburg

Hundreds of open access journals in the field of architecture, construction industry, chemical technology, biotechnology, chemistry and pharmacy, economics, electronics, measurement and testing, energy and nuclear engineering, environment, geology, and paleontology, information science and librarianship, computer science, mechanical engineering , technology, agriculture and forestry, biology, physics, geography and mathematics.

časopisy

http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/fl.phtml?colors=7&lang=en&selected_colors[]=1&bibid=STK

Pondělí 20.07.2015 00:00

věda

University Library of Regensburg, Německo

Akce dokumentů

Oborové brány spadající pod Jednotnou informační bránu (JIB)
Knihovnictví a informační věda | Musica | Právo
Umění a architektura | Mezinárodní vztahy