Nacházíte se zde: Úvod / Odborné zdroje / Volné zdroje / Vodohospodářský informační portál VODA
Název Vodohospodářský informační portál VODA
Popis Informační portál vodního hospodářství ČR - aktualizované informace o hydrologické síti: stavy a průtoky řek a vodních rezervoárů, jakost vody, technická evidence na vodních tocích, vodní toky a nádrže, oblasti povodí, zdroje pitné vody, koupací oblasti, záplavové oblasti, rybné vody, ekologický potenciál, plánování v oblasti vod. Gestorem je Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s dalšími ústředními vodoprávními úřady ČR, tj. Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo dopravy a Ministerstvo obrany, v koordinaci s Ministerstvem vnitra.
Název anglicky voda.gov.cz
Popis anglicky Water Management Information Portal WATER of the Czech Ministry of Agriculture - updated inormation on river and water reservoirs level and flow, precipitations, water quality and other technical records.
Typ zdroje portály
Adresa URL http://voda.gov.cz
Aktualizace 02 00:00:00 GMT+2. 09. 2016
Oborová kategorie hydrologie, vodní hospodářství
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR, Ministerstvo životního prostředi ČR

Akce dokumentů

Oborové brány spadající pod Jednotnou informační bránu (JIB)
Knihovnictví a informační věda | Musica | Právo
Umění a architektura | Mezinárodní vztahy