Nacházíte se zde: Úvod / Odborné zdroje / Volné zdroje / Český kosmický portál

Český kosmický portál

Kategorie:
Český kosmický portál slouží jako jednotný informační portál pro kosmické aktivity České republiky a přináší informace o těchto aktivitách v České republice i v zahraničí. Na jeho obsahové náplni se podílí členové Koordinační rady ministra dopravy pro kosmické aktivity, ministerstva ČR a Úřad vlády. Databáze průmyslových a akademických subjektů ČR, tendry a veřejné zakázky, rejstřík kosmických objektů.

Český kosmický portál

Český kosmický portál slouží jako jednotný informační portál pro kosmické aktivity České republiky a přináší informace o těchto aktivitách v České republice i v zahraničí. Na jeho obsahové náplni se podílí členové Koordinační rady ministra dopravy pro kosmické aktivity, ministerstva ČR a Úřad vlády. Databáze průmyslových a akademických subjektů ČR, tendry a veřejné zakázky, rejstřík kosmických objektů.

Czech space portal

Czech Space Portal is the integrated web portal for space activities of the Czech Republic and brings information dealing with outer space issues of other countries as well. The contents of the pages is formed and supervised by the members of the Coordination Council of the Minister of Transport for Space Activities, ministries of the CR and the Government Office. Database of industrial and academic subjects, tenders, Czech National register of Space Objects.

portály

http://www.czechspaceportal.cz/

Středa 15.07.2015 00:00

astronomie

Koordinační rada ministerstva dopravy pro kosmické aktivity

Akce dokumentů

Oborové brány spadající pod Jednotnou informační bránu (JIB)
Knihovnictví a informační věda | Musica | Právo
Umění a architektura | Mezinárodní vztahy