Nacházíte se zde: Úvod / Odborné zdroje / Volné zdroje

Volné zdroje

O úroveň výš

Databáze volných informačních zdrojů z ověřené odborníky a knihovníky dle metodiky posuzování kvality a významnosti. Všechny zdroje jsou on-line a volně dostupné, pouze pro přístup k plným textům může být u některých zdrojů vyžadována bezplatná registrace. Free online information resources , for some registration may be required.

AAO Newsletters - Observer
Anglo-australská observatoř, divize australského Ministerstva průmyslu, inovací a vědy, spravuje anglo-australský teleskop a Schmidtův teleskop a zároveň vydává časopis s názvem AAO Newsletters - Observer, na jehož stránkách jsou publikovány nejnovější objevy a poznatky z pozorování prováděných observatoří.
AASL - Asociace knihoven škol architektury
Seznam klíčových zdrojů pro studium architektury na vysokých školách architektury, který doporučuje AASL - Asociace knihoven architektonických škol USA. Bibliografie, encyklopedie, slovníky, grafické návrhy, normy, tabulky, nástroje pro vizualizace, katalogy knihoven, databáze odborných článků.
ABC Chemistry
Přehled volně dostupných chemických časopisů.
Accustudio
Databáze freewaru pro studenty a architekty, kteří pracují se softwarem AccuRender , AutoCAD, Revit nebo Rhino a SketchUp.
ACM Digital Library
ACM (Association for Computing Machinery) Digital Library představuje rozsáhlou webovou knihovnu plných textů dokumentů z oblasti výpočetní techniky a informační technologie - časopisů, výzkumných zpráv, konferenčních příspěvků a neswletterů. K ACM Digital Library má přístup více než 1,5 milionu uživatelů z více než 190 zemí světa. Ročně je staženo cca 15 milionu plných textů.
AEC Info : architecture engineering construction
Informace z oboru stavebnictví - produkty, společnosti, novinky, katalogy, odborné publikace, specializované časopisy dostupné zdarma po registraci. Plnotextové vyhledávání.
AgEcon search
Stránky AgEcon search, Research in Agriculture and Economics jsou depozitářem volně přístupné vědecké literatury v oboru zemědělská ekonomie. Vznikají za podpory Magrathovi knihovny a Katedry aplikované ekonomie Minnesotské univerzity, USA.
AgNIC - Agriculture Network Information Center
Portál poskytuje ověřené volně dostupné informační zdroje dostupné na internetu z oboru biotechnologie a zemědělství.
AGRICOLA, NAL
AGRICultural OnLine Access, vyhledávání v katalogu knih, časopisů, článků a dalších dokumentů v oblasti zemědělství a přírodních věd zajišťuje Národní zemědělska knihovna USA (NAL). Knihovna také provozuje portál PubAg - http://pubag.nal.usda.gov/, s přístupem k plným textům a citacím článků Ministerstva zemědělství USA.
AGRIS
Mezinárodní informační systém informací pro zemědělskou vědu a technologii poskytuje bibliografické reference a odkazy na informační zdroje na internetu (např. DBPedia, World Bank, Nature, FAO Fisheries and FAO Country profiles). AGRIS byl vytvořen v roce 1974 Organizací pro výživu a zemědělství OSN.
Agronavigátor
Zpravodajství a informace z oblasti zemědělství, potravinářství, legislativa, výkladový slovník. Odkazy i na fondy ÚZEI (Ústav zemědělských informací a ekonomiky). Další zdroje infomací http://www.uzei.cz/databaze/, http://www.knihovnasvehly.cz/zemedelske-portaly-v-cr/.
Agroweb
Internetový zemědělský portál. Informace z oblasti zemědělství, agro-obchod, zemědělský servis, archiv časopisů Profi press.
AIP Scitation
Databáze zpřístupňující záznamy, abstrakty, reference a citovanost více než 2 milionů článků z produkce American Institute of Physics zaměřených na oblast fyziky a příbuzných věd.
ALDEBARAN - Astrofyzika a fyzika plazmatu
Portál astrofyziky a fyziky plazmatu - aktualizovaný bulletin, fórum, animace a ilustrace, tabulky, glosář, zvuky, atd. Vhodné i pro středoškoláky. Sdružení ALDEBARAN bylo založeno v roce 2002, jádrem sdružení je skupina lidí z katedry fyziky FEL ČVUT. Stejnojmenný výukový server ALDEBARAN je provozován katedrou fyziky FEL ČVUT a sdružením ALDEBARAN.
Alfa elektronky
Sběratelský web pro zájemce o vakuové trubice (elektronky). Fotografie, popisy, katalogové listy, odkazy na další zdroje a databáze.
AmosWeb Gloss*arama
Databáze obsahující na 2000 ekonomických termínů a pojmů.
Archdaily
Portál pro architekty, který obsahuje aktuality, projekty, rozhovory, informace o softwaru pro architekty.
archINFORM (International Architecture Databese)
Mezinárodní databáze zajímavých stavebních projektů, realizovaných i nerealizovaných. Obsahuje 57 tisíc záznamů.
Archiseek
Irské webové stránky o architektuře obsahující novinky z oboru, upozornění na nově vypsané architektonické soutěže, informace o slavných stavbách a projektech po celém světě a diskuzní forum.
Architectural Digest
Tradiční časopis architektury, designu a interiéru. Vycházi v Kalifornii od roku 1920, v současné době v devíti mezinárodních edicích.
Architecture Week
On-line časopis obsahující články z oblasti architektury, stavebnictví a designu. Archiv starších ročníků, architektonické fórum
Architecture.com
Portál pro architekty vytvořený Královským institutem britských architektů (RIBA - Royal Institute of British Architects) - významní architekti, ceny, projekty, vyhledávání současných architektů v UK, reference. Knihovna RIBA poskytuje vyhledávání v architektonických nákresech a fotografiích z celého světa - https://www.architecture.com/RIBA/Visitus/Library/TheRIBALibrary.aspx
Architekti
Databáze současných českých architektů, ukázky jejich prací, kontakty, vyhledávání podle krajů ČR.
Archiweb.cz
Seznam světových i českých architektů, významné stavby v Česku i v zahraničí, bytová architektura, výstavy, dějiny architektury, publikace.
arXiv.org
arXiv.org je repozitář plných textů vědecké literatury typu preprintů a postprintů, vědeckovýzkumných či technických zpráv a výjimečně také disertací. Systém obsahuje a umožňuje vyhledávat ve více než 1 miliónu záznamů z významných oborů přírodních věd: fyziky, matematiky, počítačových věd, nelineárních věd, kvantitativní biologie, kvantitativní finance a statistiky.
Auto periskop
Dopravní informace, nové modely, zprávy, testy automobilů, video pořady
AZoM
Poskytuje informace o materiálech, jejich vlastnostech, použití a výrobě, dodavatelích, odkazy na konference, časopisy a knihy, novinky a videa. Umožňuje plnotextové vyhledávání.
Bagry.cz
Informační server o stavebních strojích pro zemní práce. Katalog firem, články, aktuality o staveb. strojích, veletrhy a výstavy. Databáze na vyhledávání odcizených strojů, bazar, aktivní forum.
Basic Electronics Interactive Education
Stránky, která v 17 kapitolách podávají základy v oboru elektroniky a elektrotechniky.
Beiträge zur Algebra und Geometrie
Archiv volně dostupného elektronického časopisu z oblasti algebry, geometrie, algebraické geometrie a příbuzných oborů z období 1993-2010. Texty jsou dostupné převážně v anglickém jazyce.
BFN - Bundesamt für Naturschutz
Federální agentura pro ochranu přírody (BFN) je vědeckým orgánem federální vlády pro národní a mezinárodní ochranu přírody. Poskytuje zdarma online studie a analýzy, informace o grantech a projektech.
Biographies of Women Mathematicians
Slovník zaměřený na životopisy žen v rolích vědeckých a výzkumných pracovnic na poli matematiky. Slovník je součástí projektu studentů matematiky na Agnes Scott College v Atlantě. Obsahuje životopisné eseje a komentáře.
Biological Abstracts/RRM
Významná vědecká databáze společnosti Thomson Reuters z oblasti přírodních věd, zahrnující data z biologie, botaniky, mikrobiologie, farmakologie, biochemie, biotechnologie, ekologie, životního prostředí a příbuzných oborů. Placená databáze.
Biological Library, BioLib
Mezinárodní encyklopedie rostlin, hub a živočichů je nekomerční vzdělávací projekt určený odborníkům i veřejnosti. Obsahuje taxonomický systém, fotogalerii, výkladový a překladový slovník, databázi odkazů, biotopů a chráněných území, diskuzní fórum a řadu dalších funkcí souvisejících s biologií.
BioMagResBank Database
Biological Magnetic Resonance Data Bank (BMRB) je veřejně přístupný depozitář výsledků NMR studií peptidů, bílkovin a nukleových kyselin. Poskytuje knihovnu softwaru pro přístup k NMR údajům a jejich konverzi do jiných formátů.
BioMed Central
Online přístup k 286 recenzovaným open access vědeckým časopisům z vydavatelství BioMed Central, většinou se zaměřením na biologii, biomedicínu a lékařství. Možnost listování v časopisech podle abecedy nebo tématu a rozšířené vyhledávání konkrétních článků.
Biotrin
Informace o moderní biotechnologii a GMO. Výukových videoprogramy pro biologii pro školy, online bulletin Svět biotechnologií, odkazy na další odborné volné zdroje na internetu .
Botanicus PH
Virtuální herbář Botanicus PH obsahuje téměř 500 umělecky provedených kreseb rostlin s farmaceutickým nebo toxikologickým významem. Odkazy na další informace o rostlinách.
BRENDA - The Comprehensive Enzyme Information System
BRENDA je nejrozsáhlejší depozitář s informacemi a daty o enzymech a jejich ligandech. Plnotextové i strukturované vyhledávání, vizualizace. Informační systém BRENDA vyvíjí a podporuje Institut biochemie a bioinformatiky Technické univerzity v Braunschweigu, Německo.
Bulletin SKIP
Zpravodaj Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR.
Business.com
Portál pro podporu podnikání a obchodu, novinky, tipy, doporučení, rady.
CAMPUS
CAMPUS, Computer Aided Material Preselection by Uniform Standards, je databáze informací o materiálech z oboru plastických hmot od r. 1988. Vyhledávání s nápovědou, grafika, podrobný popis materiálu.Informace dodávají výrobci.
Canadian Astronomy Data Centre (CADC)
Kanadské astronomické datové centrum je jedním ze tří mezinárodních center astronomických dat, které získává Hubbleův teleskop. Web umožňuje získat soubory, data, obrázky a další informace z pozorování, z astronomických archívů a katalogů.
CARIS
Poskytuje informace o zemědělských výzkumných projektech částečně financovaných Evropskou komisí.v rozvojových zemích. Systém byl založen v roce 1975 organizací FAO (Food and Agriculture Organization).
CEDB - databáze stavebnictví a dopravní infrastruktury
Databáze, kterou spravuje knihovna ASCE - American Association of Civil Engineers, v níž se dají najít knihy, odborné články, konferenční materiály, normy a další dokumenty o budování dopravní infrastruktury v USA. Informace jsou v anglickém jazyce.
CERN Document Server
Databázový systém Evropské organizace pro jaderný výzkum (CERN) obsahující záznamy a plné texty článků, výzkumných zpráv a multimédií z oblasti částicové fyziky.
Červený seznam IUCN
Červený seznam ohrožených druhů poskytuje informace o rostlinách, houbách a zvířatech, které podle kritérií IUCN spadají do různých kategorií ohrožení, včetně úplného vyhynutí.
Česká astronomická společnost
Webové stránky České astronomické společnosti obsahující články, aktuality, odkazy, tiskové zprávy a prohlášení.
Česká geologická služba - Geofond
Jeho úkolem je zejména shromažďovat, trvale uchovávat, odborně zpracovávat a zpřístupňovat výsledky provedených geologických prací a umožňovat jejich využití pro potřeby vědy, ochrany a rozvoje nerostných zdrojů, pro péči a tvorbu životního prostředí i pro územní plánování. Vědecké projekty, online mapy, analýzy a studie, publikace.
České dálnice
Komplexní informace o našich dálnicích a rychlostních silnicích. Novinky. Dálnice, rychlostní silnice, úseky ve stavbě, aktuální uzavírky, dálniční známky, mapy, foto a video, historie.
Český kosmický portál
Český kosmický portál slouží jako jednotný informační portál pro kosmické aktivity České republiky a přináší informace o těchto aktivitách v České republice i v zahraničí. Na jeho obsahové náplni se podílí členové Koordinační rady ministra dopravy pro kosmické aktivity, ministerstva ČR a Úřad vlády. Databáze průmyslových a akademických subjektů ČR, tendry a veřejné zakázky, rejstřík kosmických objektů.
Český návod
Databáze obsahující více než 12 tisíc českých návodů k elektrospotřebičům.
Chandra X-ray Observatory
Středisko Chandra X-ray Observatory (CXOC) je součástí NASA, jeho úkolem je zkoumat vesmír z hlediska paprsků X pomocí kosmického RTG teleskopu. Datový archiv (CDA) poskytuje přístup k záznamům o pozorování a měření pomocí vyhledávacího nástroje a slouží jako depozitář vědeckých dat. Více info na http://chandra.harvard.edu/
Chemdex
Chemdex je portál o chemii, obsahující mezinárodní odkazy na vysoké školy, výzkum ústavy i jednotlivé osobnosti, na registry prvků a sloučenin, sekce chemie je rozdělena do předmětových kategorií, od analytické až po teoretickou chemii.
Chemfinder.com
Portál nabízí přístup jak k volně dostupným, tak placeným databázím a dalším informačním zdrojům z oblasti chemie. Zdarma přístupná databáze ChemBioFinder zahrnuje informace o chemických sloučeninách, jejich struktuře a vlastnostech. Více info na http://chembiofinder.cambridgesoft.com/CHEMBIOFINDER/Forms/Public/ContentArea/about.htm
Chemical Abstracts Plus (CAplusSM)
Nejrozsáhlejší bibliografická databáze z oblasti chemie. Obsahuje přes 43 milionů záznamů různých typů dokumentů (časopisy, patenty, knihy, disertace a další). Producentem databáze je Chemical Abstracts Service (CAS). Dalším důležitým zdrojem CAS je soupis chemických sloučenin CAS REGISTRY. Placená databáze.
Chemistry Webercises Directory
Odkazy roztříděny do 12 sekcí, které zahrnují vybrané www chemické zdroje, týkající se vlastností sloučenin a prvků, obecné, organické a aplikované chemie, chemické adresáře, výukové zdroje, internetové vyhledávače a zdroje pro speciální témata.
ChemSpider
ChemSpider je volná databáze chemických struktur, která umožňuje vyhledávání ve více než 63 miliónech struktur a stovkách vědeckých dat.
ChemWeb.com - Central to Science
Přístup k vybraným článkům časopisů vydavatelů Wiley, Elsevier a Springer ze všech podoborů chemie. Přístup je možný po registraci, která je zdarma.
Cifrikova matematika
Vybrané seminární práce z matematiky studenta UK PedF Praha.
CiteSeerX
CiteSeerX je digitální knihovna vědecké literatury a vyhledávač zaměřený na oblast informatiky a informační vědy. Umožňuje vyhledávání dokumentů, autorů i citací.
Cogprints
Elektronický archiv plných textů umožňující autoarchivaci v oborech kognitivních věd - psychologie, neurologie, lingvistiky, informatiky, filozofie a biologie. Možnost prohlížení obsahu podle roku vydání či tématu a rozšířené vyhledávání.
Congressional Glossary
Výkladový slovník termínů a frází používaných v americkém senátu při projednávání rozpočtových a legislativních záležitostí. Ústava and Deklarace nezávislosti USA.
conVERTER – převody jednotek
conVERTER je web zaměřený na převody jednotek, fyzikální tabulky, životopisy fyziků a informace o Nobelově ceně. Více než 700 jednotek je rozděleno do tématických okruhů podle veličin.
Digitale Dissertationen
Digitální repozitář vědeckých prací - diplomových, disertačních a habilitačních prací, vědeckých článků a monografií Technické univerzity v Berlíně. Dokumnety jsou přístupné zdarma na principu open access. Repozitář je integrován od globální sítě.
DigiZeitschriften – das deutsche digitale Zeitschriftenarchiv
Digitální archív zpřístupňující více než 110 akademických časopisů, převážně v německém jazyce, včetně plných textů článků z různých oborů. Možnost zvolit si německé nebo anglické rozhraní.
DML - CZ, Czech Digital Mathematics Library
DML-CZ, Česká digitální matematická knihovna, shromažďuje v digitální formě velkou část literatury v oblasti matematiky, která byla publikována v Čechách. DML poskytuje volný přístup k plným textům článků a studií v PDF a k bibliografickým záznamům. Součást EuDML - http://eudml.org/home.action.
DOAJ - Directory of open access journals
DOAJ zpřístupňuje zdarma více než 10 000 odborných vědeckých časopisů a 1,9 miliónu článků v plných textech. Cílem Directory of Open Access Journals je zvýšit svou viditelnost a usnadnit používání vědeckých a odborných časopisů typu OpenAccess.
E-print Network
E-print je branou odkazující k více než 35 300 webových stránek, open access repozitářů a databází z celého světa, obsahující přes 5,5 milionů článků především z fyziky, ale i dalších aplikovaných či teoretických věd, např. chemie, biologie, strojírenství, energetiky, informatiky a dalších.
EARCH.
Internetový deník poskytuje nezaujaté informace s tematikou architektury a stavitelství. Cíleně usiluje o propojení roztříštěných informačních zdrojů, v kontrastu ke komerčním periodikům, a nezávislejšího, generačně vyhraněnějšího až alternativního pohledu na místo a problémy architektury ve společnosti.
EARCH.
Denně aktualizovaný internetový zdroj o architektuře, stavitelství, designu a umění z celého světa. IT, burza práce.
EAWAG-BBD - Biocatalysis/Biodegradation Database
Databáze mikrobiologických degradací včetně reakčních mechanismů, enzymaticky katalyzované degradace xenobiotik.
ECCC - Electronic Colloquium on Computational Complexity
ECCC je online časopis pro rychlejší a rozsáhlejší interakci mezi techniky a výzkumníky zabývající se teorií složitosti, jako odvětví teorie počítání v informatice a matematice (computational complexity).
ecomonitor.cz
Portál občanského sdružení BEZK přináší denně aktualizované články z domácího tisku, periodických časopisů i internetových informačních serverů o životním prostředí.
EconBiz
Portál pro vyhledávání ekonomických zdrojů a online časopisu, který poskytuje ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft (Německá národní ekonomická knihovna).
ECONLIB
Virtuální ekonomická knihovna Econlib je výstupem z grantu MŠMT-LI200007, jehož cílem bylo zajistit zpřístupnění dostupných informačních zdrojů a služeb vědeckým a výzkumným pracovníkům ekonomických oborů. Nabízí: virtuální ekonomickou knihovnu, katalogy, volně dostupné informační zdroje, elektronické informační zdroje, ekonomické instituce a knihovny.
Economics, Statistics, and Market Information System
Informační systém Ministerstva zemědělství USA, který obsahuje na 2500 zpráv a souborů dat s ekonomickými statistickými informacemi z oblasti zemědělství USA a celého světa. Mnohá data jsou ve formátu tabulek, datové řady jsou každý rok aktualizovány.
ECS EPrints Repository
Repozitář ECS obsahující více než 10 tisíc záznamů i plných textů výzkumných zpráv, článků, absolventských prací z Univerzity of Southampton. Možnost prohlížení i vyhledávání podle různých kritérií.
Elektro Bastlírna
Otevřené diskusní fórum hobby portálu Elektro Bastlírna, který podporuje vzdělání a rozšíření zájmu o elektroniku a výpočetní techniku. Návody, schémata, manuály, literatura přístupné zdarma pro registrované.
Elektronické časopisy Univerzity v Regensburgu
Stovky volně dostupných časopisů z oblasti architektury, stavebnicví, chemické technologie, biotechnologie, chemie a farmacie, ekonomie, elektroniky, měření a zkušebnictví, energetiky a jaderného inženýrství, životního prostředí, geologie, a paleontologie, informační vědy a knihovnictví, počítačové vědy, strojního inženýrství, techniky, zemědělství a lesnictví, biologie, fyziky, geografie a matematiky.
ELibM - elektronická knihovna matematiky
ELibM obsahuje online časopisy, články, monografie a další elektronické zdroje v oboru matematika. Přístup k většině dokumentů je zdarma.
Encyklopedie rostlin
Databáze rostlin obsahují 210 čeledí, 1123 rodů, 4310 druhů, 94 stromů, 244 druhů v herbáři s 1535 obrázky. Pokročilé vyhledávání, rejstřík, botanické odkazy. U každého rodu je vždy uveden seznam druhů, u čeledí seznam rodů a z něj lze přímo přejít na vybraný taxon.
EnviWeb
Vše o průmyslové ekologii. Aktuality a zprávy a vyhledávání v nich podle témat životního prostředí, odborné akce, legislativa, diskuse, dotace EU, výkladový slovník environmentálních výrazů.
Erik Sonnhammer´s Bioinformatics Group
Výzkumná bioinformační skupina při švédské lékařské univerzitě Karolinska Institutet.
eScholarship
eScholarship poskytuje vědecké publikační služby open access na Kalifornské univerzitě, vytvářet mezinárodní platformu vědecké komunikace a spolupráce. Vyhledávání ve vědeckých publikacích.
eStav.cz
Nabízí informace a denní zpravodajství ze stavebnictví, architektury, interiéru, instalací, realit a dopravních staveb.
EThOS: e-theses online service
Otevřený přístup ke 400 000 vysokoškolským kvalifikačním pracím ve Velké Británii. K dispozici online nebo možnost objednávky naskenované kopie.
ETRI Journal
Volně dostupný vědecký časopis z oboru elektroniky, informační vědy a telekomunikací, pokročilé vyhledávání článků. Vydává korejský Výzkumný ústav elektroniky a komunikací. Časopis informuje o nových technologiích v uvedených oborech.
Exoplanety.cz
Český portál o astronomii se zaměřením na planety mimo Sluneční soustavu (exoplanety). Nabízí články z oblasti výzkumu exoplanet i planet Sluneční soustavy.
ExPASy Bioinformatics Resource Portal
Vysoce specializované bioinformační faktografické databáze (jednotlivé DB pro enzymy, proteiny, DNA, geny, ...). Odkazy na další adresy pro molekulární biologii a na řadu dalších podobných databází.
Fibres & Textiles in Eastern Europe
Časopis publikuje a recenzuje vědecké články o problematice vláken a textilu ve střední a východní Evropě a oděvním průmyslu na celém světě. Plné texty článků k dispozici.
FishBase - A Global Information System on Fishes
Globální informační systém rybí biologie, taxonomie, morfologie a ekologie zahrnuje všechny známé druhy ryb. Relační databáze poskytuje informace pro vědce, zoology a další profesionály.
FOLDOC: Free On-line Dictionary of Computing
FOLDOC je online slovník akronymů, žargonů, programovacích jazyků, nástrojů, operačních systémů, sítí, teorie, standardů, projektů, institucí a firem z oblasti výpočetní techniky. Slovník možno také stáhnout ve formátu Plain-TXT.
FyzWeb
Fyzikální stránky a časopis o fyzice (ISSN 1803-4179), odpovědna, pokusy a materiály, exkurze, výročí, odkazy, informace a zajímavosti z fyziky, fyzikální tabulky a jednotky.
Gate2Biotech : vše o českých biotechnologiích na jednom místě
Gate2Biotech je portál, který spojuje biotechnologickou komunitu ve střední Evropě. Portál je věnován tématům: rostlinná a živočišná biotechnologie, životní prostředí, genetika, enzymy, medicína, nanotechnologie, atd.
GeneCards
GeneCards je databáze všech známých a předpokládaných lidských genů, která poskytuje informace o jejich vlastnostech, funkcích a vlivech na lidské zdraví.
Global Change Master Directory
Databáze údajů o Zemi, poskytuje možnost vyhledávání podle klíčových slov.
Great Buildings collection
Rozcestník obsahující záznamy, 3D modely, odkazy a informace o významných architektonických počinech. Je určen pro odbornou i širokou veřejnost.
GSW GeoScienceWorld
Databáze peer-reviewed časopisů z oboru geologie a příbuzných věd, umožňující tématické vyhledávání, od roku 2014 nabízí kolekci e-knih. Zpřístupňuje plné texty časopisů zaměřených na geovědy. Spravuje OpenGeoSci (www.opengeosci.org) s přístupem k mapám, tabulkám, datům a obrázkům. GeoScience World je společný projekt šesti významných organizací.
Helgi Library
Databáze s daty pokrývají více než 95% světové populace a globální ekonomiky. Poskytuje více než 100,000 časových řad, více než 2.5 milionu číselných dat sesbíraných ze stovek různých veřejných zdrojů a od licenčních partnerů. Data jsou uspořádána do 16ti odvětví za více než 80 zemí. Další zdroje informací, analýzy a reporty. Většina informací zdarma.
Historical Math Monographs
Sbírka historických monografií, dizertací a knih z matematiky. Sbírka se skládá ze 456 monografií, 42 dizertací, 576 knih o matematice, 691 historických pamfletů a monografií státu New York.
Hoover's Online
Vyhledávací stroj speciálně zaměřený na vyhledávání obchodních a podnikatelských informací o firmách a trzích.
Hrčak - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske
Centrální portál chorvatských vědeckých časopisů v oblasti např. přírodních, technických, biomedicínských věd, některé časopisy v angličtině a v plném textu.
Hutnictví železa, a.s.
Hutnictví železa, a.s. (HŽ) je jedinou ocelářskou asociací sdružující podniky v České republice a na Slovensku. Aktuality, prezentace a statistiky výroby a prodeje v ocelářském průmyslu v ČR a SR od roku 1989 - surové železo, surová ocel, válcovaný materiál, trubky, pásová ocel válcovaná za studena. Katalog ocelářských výrobků a firem.
HW.cz - vše o elektronice a automatizaci
HW server je největším specializovaným serverem v oblasti elektroniky a automatizace v ČR a SR pro široké spektrum uživatelů - od vývojářů po aplikační inženýry a management v oblasti vývoje. Obsahuje aktuální technické novinky i informace z trhu. Poskytuje popisy standardů, technologií a vývojových směrů, teoreticky i prakticky zaměřené tematické seriály, představení produktových i technologických novinek, popisy zajímavých součástek a konstrukčních řešení. Online meeting point firem z oboru elektroniky. Burza práce.
Ikaros: časopis o informační společnosti
Ikaros poskytuje odborné články, zprávy, reportáže z konferencí, recenze v oboru informační vědy a knihovnictví, informace o informačních nástrojích a produktech, výstavách , atd. Aktuální přehled pracovních příležitostí v oboru.
InfoMine
Portál informací z oblasti těžby nerostných surovin. Aktuality, přehled pracovních příležitostí, kurzy a kalendář konferencí. Mapy a databáze společností, dodavatelů, komodit, vybavení částečně placené.
Informační centrum bezpečnosti potravin
Cílem centra je získávat a třídit dostupné informace z oblasti bezpečnosti potravin, zajišťovat jejich tok k příslušným institucím, zajišťovat osvětu a organizovat vzdělávací akce pro spotřebitele. Uživatelé služeb ICBP dostávají ověřené a srozumitelné informace pokrývající celý řetězec výroby potravin, tj. od farmy až po konečného spotřebitele. Vedle problematiky bezpečnosti (nezávadnosti) potravin se ICBP zaměřuje na otázky výživy obyvatel s cílem dosáhnout zlepšení zdravotního stavu populace v ČR.
Information Systems for Biotechnology
Portál ISB poskytuje informační zdroje na podporu ekologicky odpovědného využívání zemědělských biotechnologických produktů. Najdete zde dokumenty a prohledávatelné databáze vztahující se k vývoji, testování a přehledu geneticky modifikovaných rostlin, živočichů a mikroorganismů v USA i v zahraničí. Odkazuje na podobně zaměřené stránky zemědělských biotechnologií. Poskytuje plné texty článků v "ISB News Reports".
INSPIRE - HEP Information System
Informační systém INSPIRE poskytuje otevřený přístup k dokumentům typu šedé literatury zejména pro oblast fyziky vysokých energií (HEP). Je kombinací systémů a databází DESY, Fermilab, SLAC a CERN.
Institut pro dopravu, UC Berkeley
Stránky knihovny Institutu pro dopravu Univerity of Carolina Berkeley. Vyhledávání v katalogu a databázích pro obor dopravy - TRID, OSKICAT, Melvyl, Google Transportation.
Institute for International Economics - Publications
Volně přístupné publikace Institutu pro mezinárodní ekonomiku. Institut je soukromá nezisková výzkumná instituce zaměřená na studium mezinárodní ekonomické politiky. Publikuje aktuální analýzy a návrhy řešení klíčových ekonomických otázek.
Integrovaný registr znečišťování
Integrovaný registr shromažďuje, volně zpřístupňuje a šíří informací o životním prostředí, únik a přenosů znečišťujících látek a odpadů. Je spravovaný Ministerstvem životního prostředí ČR. Obsahuje výklad pojmů, přehled národních a mezinárodních právních předpisů a důležitých dokumentů a registrů, informací o znečišťujících látkách, metodiku ohlašování odpadů a znečišťujících látek, vyhledávání.
International Atomic Energy Agency - INIS
Portál IAEA a jeho součást INIS - International Nuclear Information System - je určen odborníkům, jež se zabývají mírovým využitím nukleární vědy a technologie. Je největším zdrojem publikovaných informací na toto téma, včetně odkazů na různé informační zdroje, které agentura sama publikuje.
International Monetary Fund Annual Report of the Executive Board for the Financial Year
Výroční zprávy Výkonné rady Mezinárodního měnového fondu informují o aktivitách, politice, organizaci a řízení fondu. Analyzují světovou ekonomiku s důrazem na platební problémy, úrokové míry, světový obchod, mezinárodní likviditu a aspekty vývoje mezinárodního měnového systému. Vybrané plné texty jsou dostupné též ve francouzštině, španělštině a němčině. Zprávy od roku 1996.
International Survey of Herbicide Resistant Weeds
Přehled plevelů rezistentních na herbicidy, jejich lokace a účinek, možnost geografické členění. Přehled herbicidů podle chemického složení a obchodních názvů. Fotogalerie. Na stránce jsou uvedeny také další odkazy na zajímavé zdroje s touto problematikou.
Investopedia.com - Dictionary
Zdrojů finančních informací pro investory, klienty a finanční profesionály. Slovník více než 4500 termínů z oblasti financí a investic, videa, aktuality, tutoriály.
IODA, informace pro dopravní analýzy
Spolek IODA pod záštitou Ministerstva dopravy ČR poskytuje unikátní symbiózu databáze dat IODA, databáze zdrojových dokumentů VýRočenky.cz z oblasti dopravy, databáze map dopravní infrastruktury a vydává další odborné publikace.
IRIS - Integrated Risk Information System
IRIS je informační systém EPA-Agentury pro ochranu životního prostředí USA. Poskytuje informace o vlivu chemických látek na zdraví člověka a na životní prostředí. Databáze 550 chemických substancí, aktuality, kalendář akcí, blog, atd. .
ITU Global Directory
Adresář členů Mezinárodní telekomunikační unie obsahuje přehled států, mezinárodních a národních telekomunikačních organizací, regulačních úřadů, výrobců telekomunikačních zařízení a velkých operátorů.
ITU Terms and Definitions
Vícejazyčná terminologická databáze odborných výrazů z oboru telekomunikací a spojů provozovaná Mezinárodní telekomunikační unií (ITU) obsahuje výrazy, které se vyskytly ve výkladových slovnících ITU od roku 1980. Dále zahrnuje novější záznamy týkající se různých aktivit ITU.
Japan Science and Technology Information Aggregator, Electronic (J-STAGE)
Přístup do japonských vědeckých časopisů, u některých i možnost získání plných textů. Vyhledávání v angličtině.
JavaWorld
Zabývá se počítačovými aplikacemi na bázi technologií Java. Články, aktuality a novinky z oblasti počítačového průmyslu, systémů a programování.
Journal of Graph Algorithms and Applications
Volně dostupný elektronický časopis z oboru matematiky. Specializace na oblast analýzy, designu, implementace a využití grafových algoritmů.
Journal of Integer Sequences
Volně dostupný elektronický časopis z oboru matematiky. Zaměřuje se na oblast celočíselných posloupností.
Journal of Microwaves and Optoelectronics Applications
Volně dostupný časopis z oboru mikrovln, optoelektroniky a elektromagnetiky.
Key to Metals
Webové stránky databáze Key to Metals obsahující články a novinky z oboru strojírenství a materiálů. Placený zdroj, demo verze databáze zdarma. Stránky lze zobrazit i v české verzi.
Knihovna plus
Elektronická verze časopisu Knihovna, vychází čtyřikrát ročně; dvakrát jde o analogii tištěného periodika a další dvě (pouze elektronická) čísla nabízí příspěvky specializované, z hraničních oborů a od začínajících autorů. Struktura kopíruje tištěnou verzi, ale umístění na webových stránkách umožňuje redakci měnit rozsah podle aktuální situace.
L'Observatoire de Paris
Pařížská observatoř je výzkumným centrem v oblasti astronomie a astrofyziky. Zabývá se především měřením prostoru a času, zkoumáním Slunce a sluneční soustavy, planetárními systémy, hvězdnou fyzikou a fyzikou galaxií, kosmologií atd. Databáze zpřístupňují informace např. o fyzických parametrech galaxií, planetách mimo sluneční soustavu, oběžných drahách komet, fotografie celého Slunce atd.
Laboratorní průvodce
Laboratorní průvodce poskytuje fyzikální, matematické a chemické tabulky, katalog firem, laboratorní encyklopedii, e-obchod, kalendář událostí a další zajímavé odkazy z této oblasti.
Library of Economics and Liberty
Virtuální knihovna poskytuje přístup ke článkům i knihám, encyklopedii významných ekonomů i blogů a podcastů současných ekonomických odborníků. Knihovna je zaměřena na podporu výuky ekonomie a obchodu.
Los Alamos National Laboratory - Research Library
Research Library, součást Národní laboratoře Los Alamos, je digitální knihovnou, která nabízí a zpřístupňuje rozsáhlé zdroje z oblasti vědy a techniky (knihy, časopisy, vědecké zprávy, patenty, normy, materiály audio a video či internetové zdroje) a nabízí též mnohé služby (alerty, službu My Library a další).
LUPA
Server o českém internetu. Články a zprávy z oblasti internetu a komunikace.
Managementportal.de
Německý portál ze sféry podnikání, obchodu a managementu. Obsahuje přístup k článkům, studiím, katalogům, FAQ, publikacím a vlastní bázi znalostí.
Matbase
Databáze obsahuje fyzikální, mechanické a environmentální vlastnosti všech hlavních kategorií materiálů, tj. barevných kovů, neželezných kovů, polymerů, průmyslové keramiky, dřeva, skla, kompozitů, textilií, přírodních a umělých vláken, apod. Možnost porovnávání materiálů, prohledávání kategorií materiálů, vyhledávání podle klíčových slov. Prohledávání je založeno na databázi Idemat Technické univerzity v Delftu, Nizozemí.
Materials Project
Poskytuje otevřený přístup k informacím o materiálech, stejně jako analytické nástroje, které mohou inspirovat k návrhu nových materiálů. Přístup do databáze je možný po registraci.
Math Forum
The Math Forum je výzkumná a vzdělávací iniciativa Drexel University v Kalifornii. Účelem fóra je zpřístupnění zdrojů, materiálů, aktivit, kontaktů a výukových produktů a služeb, které obohacují a podporují výuku a učení matematiky v rozvíjejícím se technologickém světě od mateřské školky až po vysokoškolskou úroveň matematiky. Fórum využívají učitelé, žáci, rodiče, studenti, vědci, výzkumníci a ostatní zájemci o matematiku.
Math on the Web
Rozsáhlý portál s množstvím odkazů. Pomocí listování a vyhledávání zpřístupňuje referenční materiály, databázové služby, matematický software, časopisy, knížky, bibliografické soupisy, preprinty, knihovny, příručky, organizace a další.
Mathematical Problems in Engineering
Časopis publikuje články, které se týkají využití matematického aparátu ve všech oblastech strojírenství - zejména v letectví, bioinženýrství, výpočetní technice, elektrotechnice, mechanice... Fulltext od r. 1995
Mathematik.de
Brána k nejrůznějším matematickým zdrojům I. Matematického institutu v Berlíně. V německém jazyce.
MathGuide
MathGuide je předmětově orientovaná brána k relevantním informacím v oboru matematických věd. Hlavní součástí je katalog kvalitních internetových zdrojů se zaměřením na cílovou skupinu vysokoškolských studentů.
MathSciNet®
Bibliografická databáze pokrývající matematickou literaturu celého světa od r. 1940. Databáze zahrnuje referátové časopisy Mathematical Reviews a obsahuje na 3 mil. záznamů. Producentem MathSciNet (Mathematical Review on the Web) je American Mathematical Society, která rovněž poskytuje portál Math on the Web pro informační zdroje z matematiky na internetu. 30-ti denní trial, více na http://www.ams.org/mathscinet/help/about.html.
MatWeb - Material Property Data
Srdcem databáze MatWeb je prohledávatelná databáze technických specifikací materiálů (polymerů, polykarbonátů, kovů...). MatWeb obsahuje informace o více než 110 000 materiálech. Možnost vyhledávání podle typu materiálu, vlastností, složení, obchodního názvu nebo výrobce.
MedlinePlus
MedlinePlus je odborný portál zaměřený na medicínu. Poskytuje vyhledávání v databázi lékařských informací Medline, přístup k open access medicínským časopisům, článkům a datům. Encyklopedie lidského těla, videa operací a lékařských zákroků, interaktivní tutorial a novinky z oboru, atd..
Mefanet
Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult v ČR. Vyhledávání v plném textu nebo podle lékařských disciplín.
MEK - malá encyklopedie kosmonautiky
Web pro amatérské nadšence a zájemce o kosmonautiku - encyklopedie, rakety, kosmodromy, pilotované lety, kosmonauti, osobnosti, články, zajímavosti, historie, slovník, kurz kosmonautiky.
Militaria : tematický server z oboru vojenství
Vojensko-historický občasník, pokračování tištěného měsíčníku Militaria. Aktuality uvedeny také v anglickém jazyce
Monetary Trends
Přehledy měnové a finanční situace peněžního trhu v USA s důrazem na dopady různých opatření finančních institucí. Volně přístupné databáze (např. FRED Economic data) - data, grafy.
MOSTY.cz
Portál o nadzemních inženýrských a dopravních stavbách v ČR (mosty, hráze, opěrné stěny). Informace poskytnuté Českými drahami a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR - články, novinky, konference.
Multimission Archive at STScI (MAST)
Archiv obsahuje nejrůznější informace získané z různých misí NASA. Jsou primárně zaměřeny na data z oblasti týkající se optických, ultrafialových a blízkých infračervených (near infrared, NIR) částí spektra. Informace jsou roztříděny na část věnovanou misím (Missions) a část tvořící katalogy a průzkumy (Catalogs and Surveys).
NARCIS (National Academic Research and Collaborations Information System)
Vědecký portál Nizozemské královské akademie umění a vědy poskytuje informace o výzkumu, programech, projektech, výzkumných pracovnících a institucích spolu s jejich profily. Portál NARCIS je prohledatelný přes vyhledávač Google.
Národní úložiště šedé literatury - NUŠL
Digitální knihovna pro šedou literaturu zpřístupňuje tzv. nepublikované či polopublikované dokumenty. Zejména se jedná o vysokoškolské práce, konferenční materiály, zprávy, firemní literatura a ostatní dokumenty.
NASA Technical Report Server (NTRS)
NTRS shromažďuje a zdarma poskytuje vědecké a technické informace a technické zprávy, výzkumné zprávy, články v časopisech, konferenční a jednací dokumenty, technická videa týkajících se operačních misí a vstupní data, vyprodukované v NASA i mimo NASA.
NASA Visible Earth
Prohledávatelná databáze fotografií a animací planety Země, speciální pro různé obory a témata, např. zemědělství, atmosféra, biosféra, kryosféra, ekologické studie člověka, povrch země, oceány, dálkové snímání, geologie a studie krajiny.
NASA´s Mars Exploration Program
Portál obsahuje informace o průzkumu planety Mars, inovace ve výzkumu, nové technologie vyvinuté v laboratořích NASA, fotografie z misí, videa, interaktivní mapy, atd.
National Centers for Environmental Information (NCEI)
Centrum vzniklo spojením tří center USA - National Climatic Data Center, the National Geophysical Data Center a National Oceanographic Data Center. NCEI provozuje a poskytuje přístup do nejvýznamnějších archivů dat o oceánech, atmosféře a geofyzice Země.
National Geologic Map Database
Databáze geovědeckých informací a map USA.
National Institute for Materials Science (NIMS)
Portál japonského institutu NIMS zpřístupňuje vědecká data o materiálech, např. numerická data o metalických materiálech, polymerech, inorganických a supervodivých materiálech v databázi MatNavi. Přístup d datům po registraci zdarma. Další zdroje na stránkách NIMS.
Net Advance of Physics
Přehledné aktualizované a recenzované články a výukové materiály z vybraných oborů fyziky seřazené abecedně či hierarchicky dle hlavního tématu, odkazy na webové zdroje z historie fyziky a z příbuzných oborů.
Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD)
Digitální knihovna diplomových a disertačních prací kooperujících univerzit. Volný přístup do báze ETDs - Electronic Theses and Dissertations.
New York Journal of Mathematics
Volně dostupný plnotextový elektronický časopis z oboru matematiky.
NIST Standard Reference Database - WebBook Chemie
Česká verze databáze chemických sloučenin a jejich chemických a fyzikálních vlastností v českém jazyku. Obecné vyhledávání podle vzorce, názvu, registračního čísla CAS, reakce, struktury, atd., a také vyhledávání založené na fyzikálních vlastnostech .
Nobelprize.org
Oficiální web Nobelovy ceny.
NTL - Národní knihovna pro dopravu
NTL, National Transportation Library je depozitářem Ministerstva dopravy USA a jeho oddělení pro výzkum a inovace RITA. Umožňuje přístup do digitální kolekce dokumentů, zpráv a statistik z oboru doprava, vybrané časopisy jsou k dispozici ve plném textu.
Nucleic Acid Database (NDB)
Shromažďuje a rozšiřuje strukturní informace o nukleových kyselinách. Uživatelé mohou vyhledávat v databázích DNA i RDA specifické krystalové struktury DNA a RDA, zahrnující i konformaci, rozlišení a zvláštní charakteristiky. Stránka také zpřístupňuje atlas struktur obsahujících nukleové kyseliny.
OAD Wiki, oborové repozitáře
Přehled Open Access (OA) repozitářů, které zpřístupňují vědecké dokumenty a informace v jednotlivých vědních oborech.
On-Line Encyclopedia of Integer Sequences
Encyklopedie celočíselných posloupností. Možnost volby vyhledávacího rozhraní v českém jazyce.
Online Mathematics Textbooks
Volně dostupné učebnice matematiky online.
OpenGREY
OpenGREY - databáze evropské šedé literatury. Zahrnuje 700 tisíc především bibliografických záznamů, ale i plné texty technických a výzkumných zpráv, disertací, konferenčních materiálů, publikací atd. Pokrývá humanitní, společenskovědní a ekonomické obory, přírodní vědy, aplikované vědy, technické obory a technologie.
Optics.org
Informace o optice, holografii, litografii, fotoelektronice a dalších příbuzných oborech.
Organic Chemistry Resources Worldwide
Informace pro organické syntetiky - časopisy, volné i placené databáze, disertace, patenty, laboratorní zařízení, konference a.j.
Packaging digest
Časopis pro průmysl obalových materiálů. Fulltext přístupný od r. 2001. Články rovněž členěny podle kategorií obalů.
PC-help, české diskuzní fórum
Otevřené diskusní fórum hobby portálu PC-help na téma bezpečnost, software, hardware, Internet a sítě.
Physical Oceanography Distributed Active Archive Center
Physical Oceanography Distributed Active Archive Center (PO.DAAC) NASA archivuje a zprostředkovává informace a data týkající se stavu oceánů, která slouží pro jejich ochranu.
Planetary Data System (PDS)
PDS ukládá a zpřístupňuje vědecké informace a data o planetárních misích NASA, astronomických pozorováních a laboratorních výzkumech. Link na „Related Sites“ obsahují další zdroje informací. PDS je sponzorovaný NASA a všechna jeho data jsou veřejně přístupná.
Plastics Technology
Stránky časopisu zaměřeného primárně na zpracování plastů. Archiv od r. 1999, přístupný ve fulltextu. Stránky rovněž obsahují prohledatelné databáze materiálů, zpracovatelů a strojního vybavení.
Platinum Metals Review
Archiv čtvrtletního elektronického časopisu, který se zabývá výzkumem platinových rud a vývojem jejich aplikací v průmyslu. Plné texty od r. 1957.
PLoS - Public library of science
The Public Library of Science (PLoS) je nezisková organizace vědců a lékařů poskytující volný přístup k informacím v oblasti vědy a lékařství. Free access - vědecké články zdarma k dispozici, možnost publikování, peer-review.
Portál českého stavebnictví
Komplexní stavební informace pro účastníky procesu výstavby, stavební firmy, drobné stavebníky a domácí i zahraniční investory. Statistické informace stavebního průmyslu, legislativa, registry a databáze, vzdělávání a školení, monitoring tisku, znalci, atd..
Power Electronics Technology Magazine
Volně dostupný online časopis z oboru napájecí elektroniky od roku 2000.
Pro Audio Reference
Výkladový slovník s termíny z oboru audiovizuální techniky a elektroniky. Zahrnuje zkratky, akronymy, anekdoty, biografie, definice, příklady, humor, odkazy, idiomy, zajímavá fakta, žargon, fráze, citáty, slang, obchodní značky a jména, výukové materiály atd.
Projekt PUMA (PUblication MAnagement)
Systém pro zpřístupnění sítě institucionálních repozitářů v Itálii. Byl vytvořen Institutem pro vědecké informace a technologie - Institute of Information Science and Technologies). Uživatelského rozhraní a vyhledávání v italském nebo anglickém jazyce. Zpřístupňuje záznamy dokumentů, včetně abstraktů a částečně i plného textu.
Protein Data Bank
Obsahuje zejména experimentálně určené údaje trojrozměrných makromolekulárních struktur. Uživatelé mohou vyhledávat, přehrávat a stahovat strukturní údaje, anylýzy, vizualizace.
PubChem
Databáze chemických struktur a látek PubChem poskytuje informace o biologických aktivitách malých molekul. Využívá jednotného vyhledávacího prostředí Etrez, které propojuje výsledky vyhledávání s dalšími databázemi, např. PubMed, Protein (NCBI). Informacemi o molekulách je též možné stahovat přes FTP.
PubMed Central
PubMed Central je volně přístupný plnotextový digitální archiv odborných článků z oblasti biomedicíny a přírodních věd Národní lékařské knihovny USA.
Quality Digest
Časopis obsahuje články z oblasti zkušebnictví, kontroly kvality, managementu výroby a nových technologií. Plné texty přístupné od roku 1995, videa, webináře.
Radio-Electronics.com
Stránky věnované radiotechnologii a elektronice. Zahrnují popisy nejrůznějších typů telefonních systémů, články o radiokomunikačních systémech a odkazy na užitečné knihy a stránky.
Railfaneurope.net
Teritoriálně rozdělené informace o železniční dopravě v Evropě jak pro cestující, tak pro fanoušky dráhy.
RxList - The Internet Drug Index
Specializovaná databáze zaměřená na léky.
Sandia National Laboratories
Webové sídlo americké Národní laboratoře Sandia. Jaderné inženýrství, informace o neklasických materiálech, obrana, nejaderné komponenty nukleárních zbraní a další vojenské aplikace.
SAO/NASA Astrophysics Data System
Digitální knihovna ADS pro astronomii a fyziku spravuje Smithsonian astrofyzikální observatoř (SAO) a NASA. ADS obsahuje 11,6 mil. bibliografických záznamů, abstraktů a částečně půných textů vědeckých článků a dat.
SciCentral
Brána užitečných zdrojů pro vědecké pracovníky. Rozdělení podle oborů, aktualizace novinek ze světa vědy každý den. Prohledávání vědeckých databází a časopisů, informace o konferencích.
SciELO
Scientific Electronic Library Online - jedná se o kolekci více než dvanáctiset odborných časopisů z celého světa psaných ve španělštině, portugalštině nebo angličtině. Umožněno je listovat v názvech časopisů, vydavatelích, vyhledávat podle oboru nebo regionu či konkrétního autora, názvu titulu atd. Zobrazují se abstrakty i plné texty článků.
Science - vědecký časopis
Časopis Science a další přední odborné časopisy AAAS z oborů biologie, robotiky a lékařství. Plné texty článků v archivu k dispozici pro zákazníky NTK
Science.gov
Brána k informačním zdrojům poskytovaným vládními agenturami v USA. Vyhledávání v 60 vědeckých databázích, ve 200 miliónech stranách vědeckých informací a na 2200 odborných webových stránkách z jednoho dotazovacího místa.
SciTech Connect (DOE, OSTI)
Databáze umožňuje veřejný přístup k plným textům dokumentů a bibliografickým záznamům výzkumných zpráv Department of Energy (DOE), Office of Scientific and Technical Information (OSTI) USA. Přístupné jsou dokumenty publikované od roku 1991 do současnosti. Lze v ní vyhledat i patenty, sady vědeckých dat a multimédií.
SCOAP 3
Repozitář článků vydaných SCOAP3 (Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics), mezinárodním sdružením více jak tisícovky knihoven a výzkumných center z více jak 24 zemí, které ve spolupráci s klíčovými vydavateli prosazuje otevřený přístup k vědeckým článkům na poli jaderné a subjaderné fyziky. Projekt zastřešuje Evropská organizace pro jaderný výzkum (CERN) se sídlem v Ženevě.
Slovník chemických pojmů
aneb Chemické pomněnky prof. Kodíčka a prof. Labíka. Slovník určený především studentům chemie a příbuzných oborů, ale i pedagogům a odborné veřejnosti pro orientaci v oboru a výklad pojmů. Slovník si lze stáhnout v html nebo pdf.
Smarandache Notions Journal
Seznam knih v elektronické formě z oboru matematiky, fyziky, ekonomie, lingvistiky, filozofie, psychologie a sociologie. Seznam vytvořil rumunský matematik Florentin Smarandache.
SNIA - Dictionary
Slovník pojmů z výpočetní techniky.
SnowCrystals.com
Vše o sněhových krystalech: faktografické informace, výzkumy, fotografie, odkazy.
SteelLinks.com
Komplexní portál s širokým adresářem a vyhledávacím nástrojem pokrývající oblast ocelářství, novinky, digitální knihovna.
StructuraE
Mezinárodní databáze zajímavých stavebních projektů, realizovaných i nerealizovaných. Obsahuje 63 000 záznamů staveb, 13 000 firem, 9 000 stavitelů a architektů a 180 000 obrázků.
Superconductivity Papers Database
Databáze odborných článků na téma supravodivost. Na existenci databáze se podílejí: National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) and International Superconductivity Technology Center Foundation (ISTEC) in Japan.
Superconductors.org
Superconductors.org je nezisková, nezávislá webový portál, který má za cíl uvést laiky a netechnickou veřejnost do světa supravodičů. Výzkum supravodičů je podporován po celém světě ve více než 166 univerzitách, 61 vědecko-vzdělávacích webových stránkách, 15 hlavních výzkumných laboratořích a 9 on-line encyklopedií. Stránky mají jednoduchou strukturu, obsahují vyskakovací okna a mnoho odkazů.
Světové mapy a satelitní snímky
Stránky obsahují mapy světa a jednotlivých zemí světa, jsou zde k dispozici politické mapy, fyzické mapy, mapy silnic a železnic, mapy hustoty populace a jiné druhy mapy. Mapy jsou částečně aktualizovány ročně aktualizovány a staré mapy jsou na webu archivovány, je tedy možné sledovat geografický vývoj zemí. Vedle map jsou zde přiložené satelitní snímky snímky zemí, jejich částí a některých zajímavých lokalit. Jak mapy tak satelitní fotografie jsou v tiskovém rozlišení.
TechXtra
TechXtra je vyhledávací nástroj článků, knih, novinkám z vědy, výzkumných projektů a pracovních nabídek z oblasti strojírenství, matematiky a výpočetní techniky. Informace lze vyhledávat podle témat nebo plnotextově.
TelecomEngine
Elektronická verze mezinárodního časopisu Telecommunications z oblasti informačního a komunikačního průmyslu, aktuality a novinky, články, zprávy.
Templates for the solution of linear systems : Building Blocks for Iterative Methods
Šablony pro řešení lineárních systémů: vytváření bloků pro iterativní metody. Publikace je dostupná i ve formátech Postscript a PDF na adresách: www.netlib.org/templates/templates.pdf ; ftp.netlib.org/templates/templates.ps
The American Ceramic Society
Databáze Americké společnosti pro keramické a skleněné materiály (www.ceramics.org), o výzkumu těchto materiálů, jejich využití, vlastností, databází produktů a výrobců, publikací a dalších zdrojů informací.
The Architecture
Portál pro architekty s informacemi o aktuálních soutěžích, cenách a zakázkách. Uspořádáno do kategorií, k dispozici RSS kanál.
The Collection of Computer Science Bibliographies
Souhrn bibliografií, repozitářů a digitálních knihoven v oblasti výpočetní techniky, více než 3 miliony záznamů článků, konferenčních materiálů, technických zpráv, více než 1 milion zánamů je doplněn má URL na plný text. Aktualizováno týdně.
Theory and Applications of Categories
Volně dostupný elektronický časopis z oboru matematiky. Zabývá se především teorií kategorií, metodami kategorií a jejich aplikacemi v matematických vědách.
Theses Canada Portal
Kanadský informační systém disertačních prací (anglicky / francouzsky), abstrakty, plné texty.
TIB - Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek
Vyhledávací nástroj Univerzitní knihovny a informačního centra TIB (Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften) poskytuje odborné informace pro akademické, výzkumné a komerční účely. Digitalizuje, vyhledává a zpřístupňuje odborné články, knihy, konferenční příspěvky a dalších informační zdroje, včetně audiovizuálních medií a 3D objektů z oborů elektrotechnika, stavebnictví, výroba, chemická technologie, strojírenství, technika prostředí, materiály, doprava, energetika. Některé plné texty jsou placené, TIB ale podporuje přístup k informacím a dokumentům v Open Access.
Total Economy Database - TED
Databáze ekonomických ukazatelů TED s daty více než 120 zemí světa od roku 1950. Zahrnuje tyto údaje: HDP, populace, celková zaměstnanost, roční pracovní doba, produktivita a ekonomický růst.
TRID
TRID je integrovaná databáze, která kombinuje záznamy databází vědeckých a technických informací v oboru doprava - TRIS (TRB) a ITRD (OECD).
Tubing Handbook
Přiručka firmy Timken pro pracovníky v hutnictví. Možno stáhnout zdarma jako PDF.
Tunel - časopis České tunelářské asociace
Vyhledávání a texty časopisu Tunel se zaměření na podzemní stavby v ČR a který vydává Česká tunelářská asociace CzTA (ITA/AITES). Asociace poskytuje další služby, poradenství, vzdělávání, mezinárodní konference a další akce.
TZB-info
Oborový zdroj informací zaměřený na stavebnictví, úspory energií a související obory nazývané souhrnně technická zařízení budov (zkratka TZB). Zabývá se přednostně stavebními obory souvisejícími s budovami a hospodařením s energiemi v budovách. Každodenně přináší aktuální informace o dění v oboru. Obsahuje dlouhodobě budovanou základnu statických informací k jednotlivým vybraným tématům. Informace jsou určeny jak pro širokou veřejnost, tak i pro odborníky z řad projektantů, montážníků a obchodníků. Portál TZB-info je od roku 2010 recenzovaným periodikem. Fulltextové vyhledávání.
U.S. Patent and Trademark Office (USPTO)
Patentová databáze zpřístupňuje bibliografické a fulltextové databáze USPTO. Obsahuje data od r. 1976. Známková databáze obsahuje bibliografické záznamy ochranných známek USA včetně přihlášek v řízení.
UNECE - Evropská hospodářská komise OSN
Evropská hospodářská komise OSN (EHK OSN, anglicky United Nations Economic Commission for Europe, UNECE či ECE) je orgán podřízený Ekonomické a sociální radě OSN; jde o jednu z pěti regionálních komisí OSN. Komise byla založena v roce 1947 s cílem pomoci ekonomickému rozvoji evropských členských zemí OSN narušených druhou světovou válkou. V současné době má 56 členských států z Evropy, severní Ameriky a Asie a zabývá se zejména vzájemnou ekonomickou spoluprací. Sekretariát sídlí ve švýcarské Ženevě.
United Nations Atlas of the Oceans
Atlas oceánů je internetovým portálem Organizace spojených národů. Poskytuje nejrůznější informace o oceánech světa v několika oblastech: oceány (historie, biologie, mapy, vědecké statistiky, ekologie..); využívání oceánů (rybolov, námořní doprava, mořská biotechnologie..); související témata (změny klimatu, zdraví člověka, znečištění; vládní instituce zabývající se touto problematikou..); geografie (informace rozděleny podle geografických oblastí)."
Velký lékařský slovník
Volně přístupná on-line verze Velkého lékařského slovníku., e-shop pro 37 000 slovníků, lexikonů, encyklopedií, učebnic a dalších odborných publikací, on-line magazín (Klub Klaret).
Virtuální museum československé historické radiotechniky
Stránky věnováné historii a výrobkům československého radiotechnického průmyslu. Pojednávají o počátcích televize a rádia u nás, obsahují seznamy a popisy jednotlivých přístrojů.
Vitruvio.ch
Vitruvio.ch je švýcarský rozcestník pro informace o světové architektuře, jež je volně dostupná pro odbornou veřejnost. Jazykové mutace: angličtina, italština, francouzština, němčina a španělština.
Vizualizovaná periodická tabulka prvků
Interaktivní periodická tabulka prvků Královské společnosti (The Royal Society) obsahuje klíčové údaje o prvcích dosud objevených či syntetizovaných. Po kliknutí na jednotlivý prvek se uživateli ukáží fyzikální a chemická data, včetně izotopů a dalších zajímavých informací.
Vodohospodářský informační portál VODA
Informační portál vodního hospodářství ČR - aktualizované informace o hydrologické síti: stavy a průtoky řek a vodních rezervoárů, jakost vody, technická evidence na vodních tocích, vodní toky a nádrže, oblasti povodí, zdroje pitné vody, koupací oblasti, záplavové oblasti, rybné vody, ekologický potenciál, plánování v oblasti vod. Gestorem je Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s dalšími ústředními vodoprávními úřady ČR, tj. Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo dopravy a Ministerstvo obrany, v koordinaci s Ministerstvem vnitra.
Vydavatelství VŠCHT Praha
Vydavatelství VŠCHT Praha je největším producentem chemicky orientované technické, odborné a vědecké literatury v České republice. Pedagogická a vědecká úroveň vydávaných publikací je garantována vědeckou redakcí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Vydavatelství rozvíjí nové způsoby elektronického interaktivního vzdělávání, vysokoškolská skripta, monografie a další materiály jsou ve většině případů on-line volně dostupné.
Web of Conferences
Portál výhradně věnovaný vědeckým konferencím v oblasti vědy, techniky a medicíny. Obsahuje kalendář akcí, je prostorem pro zveřejňování a zpřístupňování konferenčních příspěvků, nakladatelství EDP Sciences zajišťuje publikační servis autorům.
Whatis?com
Vyhledávací a vzdělávací nástroj pro oblast informačních technologií, především Internetu a počítačů. Obsahuje více než 4 500 definicí a tématických okruhů, odkazů a výukových materiálů. Tématické okruhy jsou doplněny o okolo 12 000 hyperlinkovaných křížových odkazů na definice/témata a související WWW stránky. Aktualizace probíhá průběžně.
Wired Chemist
Webová stránka The Wired Chemist zpřístupňuje soubor zdrojů z chemie a příbuzných oborů, včetně rozsáhlé bibliografie NMR, sekce o NMR spektroskopii, symetrii, interaktivních zobrazeních molekul, tutoriálů, tabulek údajů, krystalových tvarů a úvodu do chemie.
Wireless Week
Elektronická verze tištěného časopisu, který se věnuje bezdrátovým a mobilním komunikačním systémům a technologiím. Zveřejňuje analýzy, trendy a novinky oboru.
Wolfram MathWorld
MathWorld je vyčerpávající, interaktivní matematická encyklopedie určená studentům, vyučujícím, matematickým nadšencům a výzkumníkům. Je členěna do 11 kategorií: algebra, aplikovaná matematika, výpočty a analýza, diskrétní matematika, základy matematiky, geometrie, historie a terminologie, číslicová teorie, pravděpodobnost a statistika, zábavná matematika a topologie. Tato stránka obsahuje interaktivní LiveGraphics3D Java aplety. Tyto aplety umožňují znázornit trojrozměrné objekty v okně WWW prohlížeče.
Wood Handbook
Příručka o dřevě; o jeho složení, vlastnostech, struktuře, produktech, využití atd.
World Climate Research Programme
Výzkumné projekty a informace o klimatických procesech v atmosféře, v oceánech a ledu a o klimatickém modelování. Zabývá se globální energií, klimatickou variabilitou, světovou cirkulací oceánů, stratosférickými procesy atd.
World Development Reports
Vyhledávání ve výročních zprávách Světové banky od roku 1992 a dalších dokumentech Světové banky- zprávy, analýzy, statistiky a databáze o současném stavu ekonomiky, práce, sociálních podmínek a životního prostředí současného světa. Souhrnná data Světové Banky o České republice.
WorldWideScience.org - globální vědecká brána
WorldWideScience je globální vědecký portál, který poskytuje přístup do národních a mezinárodních vědeckých databází na celém světě a podporuje tak výměnu a sdílení vědeckých informací.
Zentralblatt MATH
Referátová a bibliografická služba zaměřená na teoretickou i aplikovanou matematiku. Databáze obsahuje přes 3 miliony záznamů článků s recenzemi či abstrakty z více než 3000 časopisů a 170 000 knih. Pokrývá období od roku 1868 do současnosti. Recenze článků a knih poskytuje více než 7 tisíc odborníků z celého světa.
Oborové brány spadající pod Jednotnou informační bránu (JIB)
Knihovnictví a informační věda | Musica | Právo
Umění a architektura | Mezinárodní vztahy