Nacházíte se zde: Úvod / Odborné zdroje / Rejstříky a legislativa

Rejstříky a legislativa

Ministerstvo spravedlnosti ČR

 • Veřejný rejstřík a Sbírka listin
  - informační systém veřejné správy v České republice Justice.cz, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje o právnických a podnikajících fyzických osobách - název či jméno, sídlo, právní forma, předmět činnosti, statutární orgán apod. Rejstříky jsou vedeny rejstříkovými soudy
 • Obchodní rejstřík
  – přesné informace o společnostech, jako např. sídlo firmy, fakturační adresa, adresa sídla, rok založení, jméno jednatele anebo statutárních orgánů a základní kapitál; také možno zjistit historii společnosti a změny ve vlastnické struktuře (např. zakladatelská, společenská smlouva a případně i závěrka a finanční informace), alternativní zdroj k informačnímu systému veřejné správy
 • Živnostenský rejstřík
  – informace o živnostnících, zejména na které živnosti mají živnostenský list, adresu jejich sídla, kdy zahájili podnikání a jejich IČO, alternativní zdroj k informačnímu systému veřejné správy
 • Insolvenční rejstřík
  – informační systém dlužníků z hlediska insolvenčního zákona ( Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení) a alternativní zdroj k informačnímu systému veřejné správy. Vyhledávání zjednodušuje inteligentní našeptávač a jednotné pole pro hledání podle IČ anebo jména společnosti. Možnost po registraci zdarma hlídat zápisy a změny v rejstříku automatizovaným způsobem.
 • Rejstřík trestů
  – evidence osob pravomocně odsouzených soudy v trestním řízení a dále evidenci jiných skutečností významných pro trestní řízení; je součástí informačního systému veřejné správy v České republice Justice.cz
 • Evidence úpadců
  – vyhledávání subjektů v evidenci úpadců, je součástí informačního systému veřejné správy v České republice Justice.cz. Výsledkem vyhledávání jsou spisová značka, obchodní jméno, IČO, bydliště (popř. sídlo) či správce
 • Evidence znalců a tlumočníků
  – znalci a tlumočníci jmenovaní ministrem spravedlnosti nebo předsedou krajského soudu oprávněni k zajištění řádného výkonu znalecké a tlumočnické činnosti v řízení před státními orgány; je součástí informačního systému veřejné správy v České republice Justice.cz


Ministerstvo vnitra ČR

 • Legislativa ČR
  – sbírka zákonů, sbírka mezinárodních smluv, datové schránky, návrhy správních předpisů, správní řád, věstníky pro kraje a obce, věstník Ministerstva vnitra, střet zájmů
 • Portál veřejné správy: Zákony ČR – vyhledávání
  –umožňuje vyhledávat v aktualizovaných textech právních předpisů České republiky obsažených ve Sbírce zákonů od roku 1945, které jsou aktuálně platné a současně účinné.

Akce dokumentů

Oborové brány spadající pod Jednotnou informační bránu (JIB)
Knihovnictví a informační věda | Musica | Právo
Umění a architektura | Mezinárodní vztahy