Nacházíte se zde: Úvod / Odborné zdroje / Profesionální zdroje

Profesionální zdroje

Přehled klíčových profesionálních elektronických informačních zdrojů z oblasti přírodních věd, techniky, lékařství, včetně šedé literatury.

Oborové informační zdroje

Přehled klíčových profesionálních elektronických informačních zdrojů z oblasti přírodních, aplikovaných věd a techniky. Výběr prestižních oborových bibliografických a plnotextových databází, převážně placených. Vlastní vyhledávání u většiny bází dat je vázáno na smlouvu s provozovatelem a zřízení vlastního uživatelského jména nebo na smlouvu s databázovým centrem, které databázi obsahuje.

Přírodní vědy

 

Technika

 • AGRICOLA
  Bibliografickou databázi AGRICOLA pro oblast zemědělství a přírodních věd zajišťuje Národní zemědělská knihovna USA. Nabízí on-line volný přístup k vyhledávání knih a článků z časopisů. Národní zemědělská knihovna USA také nabízí průvodce zemědělskými informacemi na internetu AgNIC.
 • AGRIS
  Mezinárodní informační systém pro hospodářské vědy a technologie, který poskytuje organizace FAO. K dispozici volně dostupné on-line vyhledávání v databázích. AGRIS obsahuje přes 2,7 mil. bibliografických záznamů, které jsou do databáze dodávány 146 národními centry.
 • CABI Online Information Resources - Abstracts, Global Health
  CABI online informační zdroje jsou bibliografické a plnotextové databáze organizace CABI, která pokrývá literaturu z oblasti zemědělství, lesnictví a přírodních věd. Obsahuje přes 10 mil. záznamů od r. 1973. On-line přístup zajišťují databázová centra Dialog, Ovid, databáze EBSCO a producent přes rozhraní CAB Direct.
 • Ei COMPENDEX
  Bibliografická databáze Ei Compendex poskytuje komplexní informace o technické literatuře z oboru strojírenství a oborů s ním souvisejících. Databáze je produktem značky Engineering Information, kterou provozuje společnost Elsevier B.V.. On-line přístup zajišťují především databázová centra (Ovid, STN, Questel-Orbit, ProQuest Dialog), systém společnosti Elsevier ScienceDirect nebo sám producent přes rozhraní Engineering Village 2TM. Compendex obsahuje 17 milionů záznamů ze 73 zemí napříč 190 inženýrskými obory. Engineering Village poskytuje přístup také k dalším databázím - Inspec, GEOBASE, GeoRef, US Patents, EU Patents, NTIS, EnCompassLIT, EnCompassPAT, PaperChem, CBNB, Chimica.
 • ICONDA Bibliographic
  The International CONstruction DAtabase (ICONDA) je bibliografická databáze pro oblast stavebnictví, stavebního inženýrství, architektury a územního plánování, shromažďující 0,8 mil. dat od roku 1976 organizacemi z 20 zemí světa. ICONDA je sponzorována z řad International Council for Research and Innovation in Building and Construction (CIB). Přístup zajišťují databázová centra Dialog, STN International. Za poplatek rovněž možnost krátkodobého přístupu od distributora, společnosti Fraunhofer IRB.
 • INSPEC
  Information Service in Physics, Electronics and Computing (INSPEC) je bibliografická databáze zaměřená na oblast fyziky, elektroniky, počítačových věd a informačních technologií. Obsahuje na 15 milionů bibliografických záznamů s abstrakty a jejím poskytovatelem je The Institution of Engineering and Technology (IET). On-line přístup zajišťují databázová centra, databáze ScienceDirectEBSCOhost.
 • International Nuclear Information System (INIS)
  Bibliografická databáze INIS je zaměřena na jadernou energetiku. INIS zaštiťuje mezinárodní agentura pro atomovou energii IAEA. Obsahuje přes 3,3 mil. záznamů různých typů dokumentů od r. 1970 a na jejím provozu se podílí více než 150 světových zemí. Přístup do databáze zpřístupňuje IAEA, národní centra (pro ČR Ústav jaderného výzkumu Řež a. s.) a databázové centrum STN International.

 

Polytematické a víceoborové

 • EBSCO Publishing
  Vydavatelství EBSCO Publishing nabízí bibliografické a fulltextové databáze především z oblasti společenských a humanitních věd a medicíny. Většina nabízených databází je v ČR dostupná díky projektu MŠMT INFOZ, jehož hlavním koordinátorem je Národní knihovna ČR, přes vyhledávací prostředí databáze EBSCOhost. Společnost přes platformu EBSCOhost nabízí více než 375 databází a 600 000 elektronických knih.
 • Web of Science
  Databáze, zpřístupňující citační reference a bibliografické údaje, včetně abstraktů. Nabízí citační analýzu jednotlivých časopisů, článků a autorů a to v pěti různě orientovaných citačních indexech. Retrospektivou sahá do roku 1945. Součástí WoS je i báze Journal Citation Reports, která nabízí přehled a bibliometrickou analýzu vybraných recenzovaných a impaktovaných časopisů. Producentem systému je společnost Thomson Reuters. Pro akademickou síť v ČR přístupné díky projektu MŠMT INFOZ Akademií Věd ČR.
 • ProQuest Central
  ProQuest Central je databází a významným produktem společnosti ProQuest. Zpřístupňuje informace pro více než 160 vědních oborů, např. vědy a techniky, ekonomiky, medicíny, jazykovědy, literatury, kultury, umění či historie. Obsahuje např. bibliografické záznamy článků více než 21 000 periodik a plné texty k více než polovině z nich, plné texty k 56 000 disertačních prací atp. V ČR je báze dostupná pro 20 univerzit a dalších institucí díky projektu MŠMT INFOZ, jehož nositelem je Vysoká škola ekonomická v Praze a to přes toto vyhledávací rozhraní.
 • ScienceDirect
  Databáze ScienceDirect zpřístupňuje plné texty k cca 11 milionům článků časopisů (asi 2 500 titulů) a 30 000 knih a mimo to zpřístupňuje kolekce elektronických knih. Producentem databáze je vydavatelská společnost Elsevier B.V., která dále nabízí významné abstraktové databáze a referenční publikace z oblasti techniky, přírodních a společenských věd a medicíny, např. SCOPUS. V ČR přístupné díky projektu MŠMT INFOZ, který v tomto případě koordinuje Národní technická knihovna.
 • SpringerLink
  Databáze SpringerLink německé společnosti a vydavatelství Springer. Obsahuje abstrakty a plné texty z více než 2 500 časopisů, přes 50 000 knih, protokoly, expertní systémy a software z oblasti přírodních věd, techniky, medicíny a ekonomiky. Retrospektivou sahá do roku 1973. V ČR přístupná stejně jako ScienceDirect díky projektu MŠMT INFOZ, koordinovaném Národní technickou knihovnou.
 • Wiley Online Library
  Databáze zpřístupňuje na 6 mil. článků z 1 500 odborných časopisů, 16 000 on-line elektronických knih, referenční příručky a další tištěné dokumenty v on-line podobě z produkce vydavatelství John Wiley and Sons z oblasti techniky, přírodních, ekonomických a společenských věd. V ČR je databáze přístupná opět díky projektu MŠMT INFOZ, jehož řešitelem je Národní technická knihovna.
 • VINITI – rusky (Vserossijskij institut naučnoj i techničeskoj informacii, Moskva).
  Vědecké informační portál VINITI poskytuje přístup k vědeckým informačních zdrojům z Ruské akademie věd. Jedná se o státní systém vědeckých a technických informací z oblasti vědy, technologie a ekonomiky.

 

 

Šedá literatura

Přehled odkazů českých i zahraničních elektronických informačních zdrojů z oblasti šedé literatury. Označuje se jako literatura "polo-publikovaná" (není formálně-oficiálně publikována jako časopisy, knihy atp.) a její distribuce je v limitovaném počtu. Obsahuje především výzkumné a technické zprávy, speciální analýzy institucí, výrobní zprávy, disertační práce, diplomové práce, vládní dokumenty.

Česká šedá literatura

 • NUŠL - Národní úložiště šedé literatury
  Digitální knihovna pro šedou literaturu zpřístupňuje tzv. nepublikované či polopublikované dokumenty, vysokoškolské práce, konferenční materiály, zprávy, firemní literaturu a ostatní dokumenty z oblasti vědy a výzkumu, školství, kultury a státní správy. Provozovatelem je Národní technická knihovna v Praze.

 

Evropská a další zahraniční šedá literatura

 • ArXiv.org
  Volně dostupný archiv preprintových dokumentů (e-Print) z oblasti fyziky, matematiky, počítačových a nelineárních věd. Nabízí otevřený přístup k cca 1 mil. dokumentů. Poskytovatelem je Cornell University Library.
 • Digitales Repositorium der TU Berlin
  Elektronický archiv disertací, habilitačních a diplomových prací Technické univerzity v Berlíně, fungující na platformě systému OPUS.
 • E-PRINT Network
  Informační brána pro zdroje preprintové literatury z oblasti vědy a techniky.
 • FedWorld
  Významný informační server pro technické zprávy USA z oblasti vědy, techniky a obchodu. Je provozován americkou službou NTIS (National Technical Information Service).
 • NASA Technical Reports Server (NTRS)
  NASA server technických zpráv z oblasti kosmického výzkumu. Volný přístup k abstraktům a plným textům technických zpráv z různých center a programů NASA.

 

 

Databázová centra

Přehled nejvýznamnějších světových databázových center (DBC) a jejich stručná charakteristika. DBC zpřístupňují on-line velký počet databází současně tisícům uživatelů. DBC většinou nakupují databáze informací od producentů včetně licencí na jejich on-line vystavování, vyhledávání a distribuci záznamů, pouze výjimečně je také samy vytvářejí. Od informací volně dostupných na internetu se liší především svou spolehlivostí a aktuálností, odpovídá tomu jejich vysoká cena. Podmínky zpřístupnění a ceny za služby mají DBC uvedeny na svých webových stránkách.

 • ProQuest Dialog
  Databázové centrum ProQuest Dialog patří mezi největší profesionální zprostředkovatele informací prakticky ze všech oborů lidské činnosti, zejména pak v oblastech vědy, podnikání, inženýrství, financí a práva. Pro bližší seznámení s obsahem a strukturou dané databáze lze využít výkové listy tzv. BlueSheets nebo ProSheets. Tyto listy popisují databáze (jejich oborové zaměření, retrospektivu, četnost, aktualizace), nabízí přehled vyhledávacích polí i s příklady vyhledávání a mnoho dalších informací. Lze rovněž využít možnosti vzdělávání přes výukové programy. Pro uživatele, kteří si chtějí vyzkoušet zdarma vyhledávání, je určena databáze ONTAP (ONline Training And Practice).
 • GENIOS (Wirtschaftinformationen)
  Nejprestižnější německé databázové centrum, převažují informace z německé obchodní a firemní sféry, ale i evropské a světové informace. Možnost vstupu do více než 1 000 databází od více než 290 vydavatelů a poskytovatelů informací, které obsahují plné texty dokumentů.
 • LexisNexis
  Přední poskytovatel informačních dialogových služeb v USA, který se zaměřuje především na informace z oblasti legislativy, práva či obchodních zdrojů a na ukládání plných textů kvalitních tištěných časopisů a novin. LexisNexis je informačním oddělením společnosti Reed Elsevier.
 • On-line Computer Library Center (OCLC)
  Světový producent odborných informací a zároveň databázové centrum. Nabízí možnost využívání databází (včetně souborného katalogu "WorldCat") ve vyhledávacím systému "FirstSearch" (placený přístup).  Stránky OCLC dále nabízejí mnoho zajímavých odkazů.
 • Ovid
  Americké databázové centrum firmy Ovid Technologies, nabízí přístup k více než 100 bibliografických a fulltextových databází či přístup do fulltextových časopisů a příruček převážně z lékařství, vědy a techniky. K dispozici je i přehled zpřístupněných bází dat či možnost využívání databází přes bránu OvidSP, která vyžaduje heslo. Součástí Ovid Technologies se v létě 2001 stala také významná informační firma SilverPlatter Information.
 • Questel IP Business Intelligence
  Francouzsko-americké databázové centrum se specializuje na patentové databáze. Pokrývá také oblast vědy a techniky, ekonomiky, obchodu, humanitních a sociálních věd. K dispozici také plné texty významných francouzských deníků. Na stránkách je uživatelům k dispozici i seznam databází (asi 250). Součástí Questelu se stala také americká společnost Orbit.
 • STN - the choice of patent experts (The Scientific & Technical Information Network)
  Významné databázové centrum pro oblast vědeckotechnických a patentových informací (více než 220 bází) s důrazem na přírodní a technické vědy. Databázovou síť zajišťují tři nezávislá centra: německé FIZ-Karlsruhe, americké CAS a japonské JAICI. Přístup do centra přes WWW rozhraní "STN on the web" nebo "STN Easy".

 

Zprostředkovatelské služby do komerčních center

 • Albertina icome Praha
  Dodavatel elektronických informačních zdrojů pro vědu, výzkum, vzdělávání a podnikání. Aktuální nabídku lze zjistit v katalogu produktů nebo na CD-ROMu Informace na dlani. K vyhledávání informací o zdrojích, které byly zpřístupněny u nás s podporou grantových programů MŠMT, a souvisejících projektech a institucích slouží systém InfoZdroje. AiP zastupuje více než 50 datových center, vydavatelů a agregátorů (např. Economist Intelligence Unit, GALE, Ovid Technologies Inc., ProQuest LCC a další).
 • Medistyl
  Společnost poskytující komplexní informační, poradenské a rešeršní služby, patentové, firemní, marketingové, chemické či farmaceutické informace. V ČR je společnost zástupcem databázové sítě vědeckotechnických informací STN International. Buduje faktografickou bázi MEDIS-ALARM o vlastnostech nebezpečných látek (více než 8 700 záznamů v češtině) a monitoruje lokální vědeckou literaturu v zemích střední Evropy.
 • MULTIDATA Praha, s.r.o.
  Je spolehlivým partnerem v oblasti moderních technologií pro správu knihovního fondu a služeb. Společnost se specializuje na software, expertní a konzultační činnost či konverze dat. Vedle českých produktů podporuje a distribuuje také produkty společnosti Ex Libris Group - Exlibris,  a Proquest Company (Aleph, Alma, Metalib, Summon, SFX, DigiTool, Verde, Primo, Primo Central, atd.).
 • Bisnode
  Společnost, která se zabývá zpracováním, vydáváním a distribucí databází, které pokrývají tržní prostředí v České a Slovenské republice. Poskytují rešeršní a konzultační služby a umožňují nalézt informace o firmách z celého světa.
 • SUWECO ONLINE SERVICE
  Suweco je jeden z největších středoevropských dodavatelů odborných informačních zdrojů od tištěných knih či časopisů po elektronické informační zdroje. Pro vyhledání distribuovaných produktů je k dispozici katalog. Společnost se specializuje zejména na sjednávání konsorciálních licencí na přístup do fulltextových databází licencovaných zdrojů informací. Od roku 1999 je strategickým partnerem Národní technické knihovny.

 

Akce dokumentů

Oborové brány spadající pod Jednotnou informační bránu (JIB)
Knihovnictví a informační věda | Musica | Právo
Umění a architektura | Mezinárodní vztahy