Nacházíte se zde: Úvod / Odborné zdroje / Patenty, vzory a ochranné známky

Patenty, vzory a ochranné známky

Seznam patentových úřadů a on-line přístupných databází patentů, ochranných známek, užitných vzorů a průmyslových vzorů.

Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV)

(webové stránky) - Odkazy na právní předpisy, mezinárodní smlouvy, zahraniční patentové úřady, zdroje informací z oblasti průmyslového práva.

 • Patenty a užitné vzory
  – databáze obsahuje české přihlášky vynálezů zveřejněné od roku 1991, patenty od č. 1, evropské patenty platné na území ČR a zapsané užitné vzory
 • Průmyslové vzory s účinky na území ČR
  – databáze obsahuje národní průmyslové vzory zapsané do rejstříku - bibliografie a vyobrazení od č. zápisu 3500
 • Ochranné známky (ÚPV, OHIM, WIPO, WIPO-EU) s účinky na území ČR
  – databáze obsahuje ochranné známky přihlášené v ÚPV, WIPO - s designací pro ČR a EU a OHIM. Data získávaná ze zahraničí jsou v zájmu aktuálnosti databáze zveřejňována bez kontroly
 • České označení původu a zeměpisné označení
  – databáze obsahuje označení původu a zeměpisná označení přihlášené v ÚPV a WIPO pro ČR. Data získávaná ze zahraničí jsou v zájmu aktuálnosti databáze zveřejňována bez kontroly
 • Třídníky
  – třídící systémy pro technická řešení, ochranné známky a designy – třídníky pro vynálezy, průmyslové vzory, ochranné známky; objednávky třídníků. Jednotlivé třídy lze vyhledávat v Najdi třídu
 • Komora patentových zástupců – samosprávné profesní sdružení patentových zástupců v ČR, chrání a prosazuje zájmy patentových zástupců a dohlíží na řádný výkon jejich činnosti


 

Zahraniční databáze

stránky zpravidla v anglickém jazyce

 • International Patent Classification (IPC)
  - hierarchický systém klasifikace patentů vytvořený podle mezinárodní dohody ve Štrasburku (v r. 1967). Patenty se klasifikují do tříd:
  A: Lidské potřeby
  B: Přeprava, Operace
  C: Chemie, Metalurgie
  D: Textil, papír
  E: Pevné konstrukce
  F: Strojírenství, osvětlení, větrání a klimatizace, zbraně
  G: Fyzika
  H: Elektřina

Akce dokumentů

Oborové brány spadající pod Jednotnou informační bránu (JIB)
Knihovnictví a informační věda | Musica | Právo
Umění a architektura | Mezinárodní vztahy