Nacházíte se zde: Úvod / Novinky / Zkoumání evoluce minerálů vypovídá o ranném vývoji Země

Zkoumání evoluce minerálů vypovídá o ranném vývoji Země

Svoji roli sehrály geologické a biologické procesy naší planety
Zkoumání evoluce minerálů vypovídá o ranném vývoji Země

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Molybdenit

Evoluce minerálů přináší nový pohled na historický vývoj naší planety. Chemické prvky, které známe, doputovaly na Zemi v mezihvědném prachu již na počátku sluneční soustavy, utvářely tu však jen relativně malé množstvi minerálů - asi 500. V průběhu geologického a biologického vývoje Země se dodnes vytvořilo asi 4 700 typů minerálů. Vědci z Geofyzikální laboratoře Carnegie Institute pod vedením Roberta Hazena zkoumali vzorky jednoho z nejběžnějších rudných nerostů - molybdenitu ze 135 světových lokací, jejichž stáří se pohybovalo od 2,91 miliard do 6,3 milionu let. Zjistili, že koncentrace rhenia v molybdenitu, ze kterého lze vysledovat chemické reakce s kyslíkem, se za 3 miliardy let výrazně zvýšila, což odpovídá i zvyšování kyslíku v průběhu utváření atmosféry. Vědci došli k závěru, že hlavní silou pro vývoj minerálů byla hydrotermální aktivita Země a zvyšování podílu kyslíku v souvislosti se vznikem života.

Více podrobností o výzkumu najdete na webu ScienceDaily

Akce dokumentů

Oborové brány spadající pod Jednotnou informační bránu (JIB)
Knihovnictví a informační věda | Musica | Právo
Umění a architektura | Mezinárodní vztahy