Nacházíte se zde: Úvod / Novinky / Národní knihovna a Akademii věd ČR pomohou při záchraně zatopených knih a dokumentů

Národní knihovna a Akademii věd ČR pomohou při záchraně zatopených knih a dokumentů

Nová sušící technologie zachová kvalitu
Národní knihovna a Akademii věd ČR pomohou při záchraně zatopených knih a dokumentů

Ilustrační foto, zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flood_damage_to_Morpeth_Library,_September_2008.jpg

Národní knihovna ČR nabízí technickou pomoc a konzultaci pro ochranu knihovních fondů a odstranění škod způsobených povodněmi. První pomoc při zasažení knih a papírových dokumentů povodněmi najdete v návodu. „Jsme připraveni pomoci opravdu komukoliv od knihoven, institucí, škol a badatelů až po soukromé osoby, kterým velká voda knihy poškodila,“ říká generální ředitel Národní knihovny České republiky Ing. Tomáš Böhm. Technicky pomoc zajistí pracovníci Odboru ochrany knihovních fondů, zejména kontrolovaným sušením ve víceúčelové vakuové komoře. Ta je světovým unikátem vyvinutým Národní knihovnou ČR v době po povodních v roce 2002. Jednotlivé knihy budou vysoušeny šetrným vysoušením pomocí vakuových balíčků. Kontakt pro konzultace a žádosti o vysoušení: Ing. Petra Vávrová PhD., ředitelka Odboru ochrany knihovních fondů NK ČR, petra.vavrova@nkp.cz, tel. 736 786 987

Více informací a zdroj: NK ČR

Účinnou pomoc při záchraně zatopených knih a dokumentů nabízí také Akademie věd ČR – záplavami postiženým knihovnám dává k dispozici unikátní výkonné sušicí zařízení. Po zkušenostech z povodní v roce 2002 byla experty Ústavu chemických procesů AV ČR vyvinuta nová sušicí technologie, založená na využití mikrovlnné energie. Výhodou této metody je vysoká rychlost sušení při zachování kvality vysoušených materiálů. Technologie je kontinuální a v poslední době byla dále doplněna o dezinfekci pro případ, že papírové materiály byly infikovány plísní či jinými škodlivými mikroorganismy. Nová metoda sušení knih a dokumentů byla patentovaná a testovaná v ČR, výsledky byly publikovány v časopise Restaurater (Simultaneous Microwave Drying and Disinfection of Flooded Books – viz abstrakt ). Kontakt: Ing. Milan Hájek, CSc., Ústav chemických procesů AV ČR, e-mail:  hajek@icpf.cas.cz, tel.: 220 390 297

Více informací a zdroj: AV ČR

Akce dokumentů

Oborové brány spadající pod Jednotnou informační bránu (JIB)
Knihovnictví a informační věda | Musica | Právo
Umění a architektura | Mezinárodní vztahy