Nacházíte se zde: Úvod / Novinky / Nobelova cena za fyziku 2013 - Peter W. Higgs a Francoise Englert

Nobelova cena za fyziku 2013 - Peter W. Higgs a Francoise Englert

Higgsův boson předpovězený v roce 1964, potvrzený urychlovačem LHC organizace CERN
Nobelova cena za fyziku 2013 - Peter W. Higgs a Francoise Englert

Zdroj:http://cs.wikipedia.org/wiki/Higgs%C5%AFv_boson

V novinkách TECHu zpravidla neuveřejňujeme zprávy, kterých jsou plná média. V případě letošní Nobelovy ceny za fyziku se ale sluší udělat výjimku:

Nobelovu cenu za fyziku letos získali Francois Englert a Peter Higgs za " teoretický objev mechanismu, který přispěl k našemu pochopení původu hmotnosti subatomárních částic a který byl nedávno potvrzen objevem předpovídané fundamentální částice v experimentech ATLAS a CMS na urychlovači LHC (Large Hadron Collider) ve švýcarském CERNu". Definitivní potvrzení teorie a objev tzv. Higgsova bosonu, který se podařil na urychlovači LHC experimentům ATLAS a CMS umožnil doplnění posledního chybějícího článku do tzv. standardního modelu mikrosvěta. 

Experiment ATLAS sdružuje přes 3000 fyziků z celého světa, kteří po Higssově bosonu pátrali, mezi nimi je více než 60 fyziků a studentů z Českého vysokého učení technického v Praze, Fyzikálního ústavu AV ČR, Univerzity Karlovy v Praze a Univerzity Palackého v Olomouci. Češi patří mezi zakládající členy experimentu, podíleli se na návrhu detektoru a vybudovali části hadronového kalorimetru, vnitřního dráhového detektoru, neutronového stínění a detektorů částic rozptýlených na malé úhly. V současné době zajišťují provoz těchto detektorů a připravují jejich modernizaci pro další léta práce na LHC s navýšeným výkonem. Zabývají se také zpracováním a analýzou dat.

 

Source: "for the theoretical discovery of a mechanism that contributes to our understanding of the origin of mass of subatomic particles,

and which recently was confirmed through the discovery of the predicted fundamental particle,

by the ATLAS and CMS experiments at CERN's Large Hadron Collider" Nobelprize 

Aktuality Akademie věd ČR

OSEL

Hon na Higssův boson

Akce dokumentů

Oborové brány spadající pod Jednotnou informační bránu (JIB)
Knihovnictví a informační věda | Musica | Právo
Umění a architektura | Mezinárodní vztahy