Nacházíte se zde: Úvod / Novinky / "Matematické puzzle" jako nová technika zakódování softwaru.

"Matematické puzzle" jako nová technika zakódování softwaru.

Nová metoda obfuskace zdrojového kódu.

Tým počítačových vědců Univerzity v Kalifornii (UCLA) vytvořili novou metodu  obfuskace softwaru,  techniky, která brání tomu, aby byl přečten, analyzován či změněn zdrojový kód počítačových programů. Podle vědců všechny předchozí metody obfuskace softwaru ve skutečnosti jen odhalení zdrojového kódu zpomalily, dříve či později se vždy podařilo kód rozluštit. Klíčem k úspěchu nového způsobu zakódování softwaru je metoda tzv. matematické multilineární obfuskace, kterou počítačoví vědci pojmenovali "matematické puzzle", která zdánlivě mění vnitřní kód na pouhou řadu a posloupnost čísel sestavených v přesné matematické struktuře. Pro neoprávněné přečtení a analýzu kódu by bylo nutné posloupnost čísel poskládat přesně tak, jak ji tvůrci systému původně vytvořili, což by při použití dnešních počítačů mohlo trvat několik set let. Nová technika obfuskace softwaru tak staví vnitřní kód za "železnou zeď", díky níž již nebude možné nové algoritmy rozklíčovat, změnit či ukrást. Nová kryptografická technika zároveň umožňuje software zakódovat bez negativních vlivů na jeho spuštění, výkon a plné fungování.

Tato metoda také vede k rozvoji tzv. funkčního zakódování, kdy se místo zakódované zprávy bude posílat zakódovaná funkce. To umožní větší ochranu a adresnost předávání informací. Kryptografickou metodu matematických puzzlí počítačoví vědci z Kalifornie již předvedli svým kolegům z univerzity ve Stanfordu a v MIT a budou ji dále prezentovat v říjnu 2013 na výročním sympoziu prestižní společnosti IEEE

 

Zdroj: ScienceDaily

Akce dokumentů

Oborové brány spadající pod Jednotnou informační bránu (JIB)
Knihovnictví a informační věda | Musica | Právo
Umění a architektura | Mezinárodní vztahy