Nacházíte se zde: Úvod / Nápověda / O projektu Oborová brána Technika (TECH)

O projektu Oborová brána Technika (TECH)

Oborová brána TECH nabízí uživateli jeden prostor, kde je možné prohledávat různé české a zahraniční zdroje (katalogy knihoven, databáze, odborně zaměřené portály).

Fasada NTK

Placené zdroje jsou databáze, které jsou nakupovány v Národní technické knihovně. Ve většině těchto databází je možné získat přímo plný text požadovaného článku. Vstup a získání plného textu je podmíněno registrací.

 

K volně dostupným zdrojům patří databáze a portály vybrané z volného prostoru internetu a katalogy odborných technických knihoven včetně souborných katalogů. Tyto může využívat každý, bez ohledu na registraci v NTK a místo odkud do brány TECH vstupují.

 

Volně dostupnými zdroji myslíme vybrané elektronické portály, časopisy, e-knihy, webové stránky organizací, encyklopedie, slovníky z oboru přírodních a aplikovaných věd, techniky a medicíny. Všechny zdroje jsou ověřené a volně dostupné on-line, pouze pro přístup k plným textům může být u některých zdrojů vyžadována bezplatná registrace.

 

Zajímavým zdrojem je Souborný katalog Virtuální polytechnické knihovny (VPK), kde můžete vyhledat časopis dostupný v některé z technických knihoven u nás a požádat ji přímo o plný text článku.

VPK  Logo VPK

 

Do zvláštní kategorie patří tzv. Profesionální zdroje. Jedná se o přehled klíčových profesionálních elektronických informačních zdrojů z oblasti přírodních a aplikovaných věd, techniky, lékařství, norem, patentů a šedé literatury.

 

Když se vám nepodaří najít článek nebo dokonce ani časopis, který vás zajímá, můžete se obrátit do Katalogu STM v záložce Nenašli jste?. Katalog je soubor informací o tom, ve kterém licencovaném zdroji najdete požadovaný titul časopisu a za jakých podmínek jej můžete získat (např. které knihovny nebo jiné instituce zdroj zpřístupňují, jestli jsou dostupné plné texty nebo pouze abstrakty apod.). Jsou zde zpracovány licence nakoupené z projektů MŠMT a další vybrané licence z oblasti přírodních věd, techniky a medicíny.

 

Vyhledávat můžete i v placených databázích, které jsou dostupné až po přihlášení jako čtenář Národní technické knihovny.

 

Brána TECH je stále dotvářena, a proto omluvte, prosím, v době zkušebního provozu případné nedostatky. Pomůže nám, když nám sdělíte své připomínky a náměty.

Akce dokumentů

Oborové brány spadající pod Jednotnou informační bránu (JIB)
Knihovnictví a informační věda | Musica | Právo
Umění a architektura | Mezinárodní vztahy