Nacházíte se zde: Úvod / Intranet / Úvod / Úvod

Úvod

Oborová brána TECH nabízí uživateli jeden prostor, kde je možné prohledávat různé české a zahraniční zdroje (katalogy knihoven, databáze, odborně zaměřené portály). Rozdělení zdrojů kopíruje předchozí Portál STM www.portalstm.cz , kde byly zdroje zpřístupněny.

Vyhledávat můžete v placených databázích, které jsou dostupné až po přihlášení jako čtenář Státní technické knihovny nebo pracujete-li na počítačích z povolených IP adres.

K volně dostupným zdrojů patří databáze a portály vybrané z volného prostoru internetu a katalogy odborných technických knihoven včetně souborných katalogů. Tyto může využívat každý, bez ohledu na registraci v STK a místo odkud do brány TECH vstupují.

Zajímavým zdrojem je Souborný katalog Virtuální polytechnické knihovny, kde můžete vyhledat časopis dostupný v některé z technických knihoven u  nás a požádat ji přímo o plný text článku.

Když se vám nepodaří najít článek nebo dokonce ani časopis, který vás zajímá, můžete se obrátit do Katalogu STM v záložce Nenašli jste? Katalog je soubor informací o tom, ve kterém licencovaném zdroji najdete požadovaný titul časopisu a za jakých podmínek jej můžete získat (např. které knihovny nebo jiné instituce zdroj zpřístupňují, jestli jsou dostupné plné texty nebo pouze abstrakty apod.). Jsou zde zpracovány licence nakoupené z projektů MŠMT a další vybrané licence z oblasti přírodních věd, techniky a medicíny.


Volně dostupnými zdroji myslíme vybrané elektronické portály, časopisy, e-knihy, webové stránky organizací, encyklopedie, slovníky z oboru přírodních a aplikovaných věd, techniky a medicíny. Všechny zdroje jsou volně dostupné on-line, pouze pro přístup k plným textům může být u některých zdrojů vyžadována bezplatná registrace.

Placené zdroje jsou odkazy na databáze, které jsou nakupovány ve Státní technické knihovně. Ve většině těchto databází je možné získat přímo plný text požadovaného článku. Vstup a získání plného textu je podmíněno registrací. Pro mimopražské uživatele nabízíme vzdálenou registraci

Do zvláštní  kategorie patří tzv. profesionální zdroje . Jedná se o přehled klíčových profesionálních elektronických informačních zdrojů z oblasti přírodních a aplikovaných věd, techniky, lékařství, norem, patentů a šedé literatury.

Brána TECH je stále dotvářena, a proto omluvte, prosím, v době zkušebního provozu případné nedostatky. Pomůže nám, když nám zde sdělíte své připomínky a náměty.


Akce dokumentů

Oborové brány spadající pod Jednotnou informační bránu (JIB)
Knihovnictví a informační věda | Musica | Právo
Umění a architektura | Mezinárodní vztahy