Nacházíte se zde: Úvod

Výsledky vyhledávání

Počet odpovídajících položek: 7
Upřesnit výsledky.
Typ položky

Stáří položekŘadit podle relevance · datum (nejaktuálnější budou první) · abecedně
Database Octet Stream Elektro Bastlírna
Otevřené diskusní fórum hobby portálu Elektro Bastlírna, který podporuje vzdělání a rozšíření zájmu o elektroniku a výpočetní techniku. Návody, schémata, manuály, literatura přístupné zdarma pro registrované.
Umístění Odborné zdroje / Volné zdroje
Database Science.gov
Brána k informačním zdrojům poskytovaným vládními agenturami v USA. Vyhledávání v 60 vědeckých databázích, ve 200 miliónech stranách vědeckých informací a na 2200 odborných webových stránkách z jednoho dotazovacího místa.
Umístění Odborné zdroje / Volné zdroje
TIB - Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek
Vyhledávací nástroj Univerzitní knihovny a informačního centra TIB (Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften) poskytuje odborné informace pro akademické, výzkumné a komerční účely. Digitalizuje, vyhledává a zpřístupňuje odborné články, knihy, konferenční příspěvky a dalších informační zdroje, včetně audiovizuálních medií a 3D objektů z oborů elektrotechnika, stavebnictví, výroba, chemická technologie, strojírenství, technika prostředí, materiály, doprava, energetika. Některé plné texty jsou placené, TIB ale podporuje přístup k informacím a dokumentům v Open Access.
Umístění Odborné zdroje / Volné zdroje
Database NASA Technical Report Server (NTRS)
NTRS shromažďuje a zdarma poskytuje vědecké a technické informace a technické zprávy, výzkumné zprávy, články v časopisech, konferenční a jednací dokumenty, technická videa týkajících se operačních misí a vstupní data, vyprodukované v NASA i mimo NASA.
Umístění Odborné zdroje / Volné zdroje
Database object code TZB-info
Oborový zdroj informací zaměřený na stavebnictví, úspory energií a související obory nazývané souhrnně technická zařízení budov (zkratka TZB). Zabývá se přednostně stavebními obory souvisejícími s budovami a hospodařením s energiemi v budovách. Každodenně přináší aktuální informace o dění v oboru. Obsahuje dlouhodobě budovanou základnu statických informací k jednotlivým vybraným tématům. Informace jsou určeny jak pro širokou veřejnost, tak i pro odborníky z řad projektantů, montážníků a obchodníků. Portál TZB-info je od roku 2010 recenzovaným periodikem. Fulltextové vyhledávání.
Umístění Odborné zdroje / Volné zdroje
Database chemical/x-pdb Projekt PUMA (PUblication MAnagement)
Systém pro zpřístupnění sítě institucionálních repozitářů v Itálii. Byl vytvořen Institutem pro vědecké informace a technologie - Institute of Information Science and Technologies). Uživatelského rozhraní a vyhledávání v italském nebo anglickém jazyce. Zpřístupňuje záznamy dokumentů, včetně abstraktů a částečně i plného textu.
Umístění Odborné zdroje / Volné zdroje
Database Digitale Dissertationen
Digitální repozitář vědeckých prací - diplomových, disertačních a habilitačních prací, vědeckých článků a monografií Technické univerzity v Berlíně. Dokumnety jsou přístupné zdarma na principu open access. Repozitář je integrován od globální sítě.
Umístění Odborné zdroje / Volné zdroje
Oborové brány spadající pod Jednotnou informační bránu (JIB)
Knihovnictví a informační věda | Musica | Právo
Umění a architektura | Mezinárodní vztahy