Nacházíte se zde: Úvod

Výsledky vyhledávání

Počet odpovídajících položek: 16
Upřesnit výsledky.
Typ položky

Stáří položekŘadit podle relevance · datum (nejaktuálnější budou první) · abecedně
Database Science - vědecký časopis
Časopis Science a další přední odborné časopisy AAAS z oborů biologie, robotiky a lékařství. Plné texty článků v archivu k dispozici pro zákazníky NTK
Umístění Odborné zdroje / Volné zdroje
Database National Geologic Map Database
Databáze geovědeckých informací a map USA.
Umístění Odborné zdroje / Volné zdroje
Database D source code Česká geologická služba - Geofond
Jeho úkolem je zejména shromažďovat, trvale uchovávat, odborně zpracovávat a zpřístupňovat výsledky provedených geologických prací a umožňovat jejich využití pro potřeby vědy, ochrany a rozvoje nerostných zdrojů, pro péči a tvorbu životního prostředí i pro územní plánování. Vědecké projekty, online mapy, analýzy a studie, publikace.
Umístění Odborné zdroje / Volné zdroje
Database chemical/x-molconn-Z EnviWeb
Vše o průmyslové ekologii. Aktuality a zprávy a vyhledávání v nich podle témat životního prostředí, odborné akce, legislativa, diskuse, dotace EU, výkladový slovník environmentálních výrazů.
Umístění Odborné zdroje / Volné zdroje
Database Gate2Biotech : vše o českých biotechnologiích na jednom místě
Gate2Biotech je portál, který spojuje biotechnologickou komunitu ve střední Evropě. Portál je věnován tématům: rostlinná a živočišná biotechnologie, životní prostředí, genetika, enzymy, medicína, nanotechnologie, atd.
Umístění Odborné zdroje / Volné zdroje
Database Octet Stream AGRICOLA, NAL
AGRICultural OnLine Access, vyhledávání v katalogu knih, časopisů, článků a dalších dokumentů v oblasti zemědělství a přírodních věd zajišťuje Národní zemědělska knihovna USA (NAL). Knihovna také provozuje portál PubAg - http://pubag.nal.usda.gov/, s přístupem k plným textům a citacím článků Ministerstva zemědělství USA.
Umístění Odborné zdroje / Volné zdroje
Database Physical Oceanography Distributed Active Archive Center
Physical Oceanography Distributed Active Archive Center (PO.DAAC) NASA archivuje a zprostředkovává informace a data týkající se stavu oceánů, která slouží pro jejich ochranu.
Umístění Odborné zdroje / Volné zdroje
Database UNIX-compressed file Vodohospodářský informační portál VODA
Informační portál vodního hospodářství ČR - aktualizované informace o hydrologické síti: stavy a průtoky řek a vodních rezervoárů, jakost vody, technická evidence na vodních tocích, vodní toky a nádrže, oblasti povodí, zdroje pitné vody, koupací oblasti, záplavové oblasti, rybné vody, ekologický potenciál, plánování v oblasti vod. Gestorem je Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s dalšími ústředními vodoprávními úřady ČR, tj. Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo dopravy a Ministerstvo obrany, v koordinaci s Ministerstvem vnitra.
Umístění Odborné zdroje / Volné zdroje
ecomonitor.cz
Portál občanského sdružení BEZK přináší denně aktualizované články z domácího tisku, periodických časopisů i internetových informačních serverů o životním prostředí.
Umístění Odborné zdroje / Volné zdroje
Database Science.gov
Brána k informačním zdrojům poskytovaným vládními agenturami v USA. Vyhledávání v 60 vědeckých databázích, ve 200 miliónech stranách vědeckých informací a na 2200 odborných webových stránkách z jednoho dotazovacího místa.
Umístění Odborné zdroje / Volné zdroje
Oborové brány spadající pod Jednotnou informační bránu (JIB)
Knihovnictví a informační věda | Musica | Právo
Umění a architektura | Mezinárodní vztahy