Personal tools
You are here: Home Odborné zdroje Volné zdroje Electronic Colloquium on Computational Complexity (ECCC)
Title Electronic Colloquium on Computational Complexity (ECCC)
Description ECCC je online časopis pro rychlejší a rozsáhlejší interakci mezi techniky a výzkumníky zabývající se teorií složitosti, jako odvětví teorie počítání v informatice a matematice (computational complexity).
Title The Electronic Colloquium on Computational Complexity
Description The Electronic Colloquium on Computational Complexity is a forum for the rapid and widespread interchange of ideas, techniques, and research in computational complexity.
Type časopisy
URL http://eccc.hpi-web.de/years
Update 20. 07. 2015
Category výpočetní technika, matematika
Provider Hasso-Plattner-Institut für Softwaresystemtechnik GmbH
Document Actions
Oborové brány spadající pod JIB:
Knihovnictví a informační věda | Musica | Umění a architektura | Mezinárodní vztahy | Právo | Humanitní a společenské vědy