You are here: Home / Odborné zdroje / Volné zdroje / Electronic Colloquium on Computational Complexity (ECCC)
Title Electronic Colloquium on Computational Complexity (ECCC)
Description ECCC je online časopis pro rychlejší a rozsáhlejší interakci mezi techniky a výzkumníky zabývající se teorií složitosti, jako odvětví teorie počítání v informatice a matematice (computational complexity).
Title The Electronic Colloquium on Computational Complexity
Description The Electronic Colloquium on Computational Complexity is a forum for the rapid and widespread interchange of ideas, techniques, and research in computational complexity.
Type časopisy
URL http://eccc.hpi-web.de/years
Update 20 00:00:00 GMT+2. 07. 2015
Category výpočetní technika, matematika
Provider Hasso-Plattner-Institut für Softwaresystemtechnik GmbH

Document Actions

Novinky

 
Oborové brány spadající pod Jednotnou informační bránu (JIB)
Knihovnictví a informační věda | Musica | Právo
Umění a architektura | Mezinárodní vztahy