Nacházíte se zde: Úvod / Odborné zdroje / Věda a výzkum

Věda a výzkum

Zde můžete nalézt základní odkazy na zdroje, které nabízejí informace z oblasti vědy a výzkumu v České republice.


Adresář výzkumných ústavů a vědeckých institucí
(vyhledávání)

zde můžete najít poštovní a webové adresy, telefonní čísla,  emaily a stručný popis činností výzkumných ústavů v ČR

Akademie věd ČR
soustava  vědeckých ústavů a servisních pracovišť AV ČR, jejichž posláním je provádět základní výzkum v širokém spektru přírodních, technických, humanitních a sociálních věd.

Portály vědy a výzkumu

  • Věda.cz
    – portál Věda.cz informuje o konferencích, přednáškách a  novinkách z různých oborů a shromažďuje informace o informačních zdrojích pro pracovníky v oblasti vědy a výzkumu.
  • Výzkum v ČR
    – prostřednictvím této stránky poskytuje Rada pro výzkum a vývoj ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (odbory výzkumu a vývoje) přehledné aktuální informace státní správy o výzkumu a vývoji v České republice.
  • Výzkum a vývoj v ČR (stránky MŠMT)
    – legislativa, dokumenty EU, Národní program výzkumu, Národní politika výzkumu a vývoje, koordinace resortních a regionálních politik výzkumu a vývoje a další dokumenty. 

Akce dokumentů

Oborové brány spadající pod Jednotnou informační bránu (JIB)
Knihovnictví a informační věda | Musica | Právo
Umění a architektura | Mezinárodní vztahy