Nacházíte se zde: Úvod / Odborné zdroje / Patenty, vzory a ochranné známky

Patenty, vzory a ochranné známky

Seznam patentových úřadů a on-line přístupných databází patentů, ochranných známek, užitných vzorů a průmyslových vzorů.

Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV)

(webové stránky) - Odkazy na právní předpisy, mezinárodní smlouvy, zahraniční patentové úřady, zdroje informací z oblasti průmyslového práva.

 • Patenty a užitné vzory
  – databáze obsahuje české přihlášky vynálezů zveřejněné od roku 1991, patenty od č. 1, evropské patenty platné na území ČR a zapsané užitné vzory
 • Průmyslové vzory s účinky na území ČR
  – databáze obsahuje pouze zapsané české průmyslové vzory, a to v rozsahu bibliografie a vyobrazení od č. zápisu 3500
 • Ochranné známky (ÚPV, OHIM, WIPO, WIPO-EU) s účinky na území ČR
  databáze obsahuje pouze ochranné známky a přihlášky ochranných známek, které byly přihlášeny a zapsány u Úřadu průmyslového vlastnictví
 • České označení původu a zeměpisné označení
  – databáze obsahuje označení původu a zeměpisná označení přihlášené v ÚPV a WIPO pro ČR (pozn. data získávaná ze zahraničí mohou vykazovat nepřesnosti, na jejichž odstraňování se průběžně pracuje)
 • Třídníky
  – třídící systémy pro technická řešení, ochranné známky a designy – třídníky pro vynálezy, průmyslové vzory, ochranné známky; objednávky třídníků
 • Komora patentových zástupců – sdružení patentových zástupců v ČR, chrání a prosazuje zájmy patentových zástupců a dohlíží na řádný výkon jejich činnosti


 

Zahraniční databáze

stránky zpravidla v anglickém jazyce

Akce dokumentů

Oborové brány spadající pod Jednotnou informační bránu (JIB)
Knihovnictví a informační věda | Musica | Právo
Umění a architektura | Mezinárodní vztahy