Nacházíte se zde: Úvod / Lékařství
Architektura Elektrotechnika Matematika Strojírenství
Astronomie Energetika Doprava Výpočetní technika
Chemie Fyzika Stavebnictví Životní prostředí

Lékařství

Lékařství nebo medicína (z lat. ars medicina, umění léčit) je věda o zdraví, stavech a chorobných procesech člověka, o způsobech léčení a předcházení nemocem. Úkolem tohoto vědního oboru je chránit a zlepšovat zdraví lidí. Opírá se o poznatky biologie, chemie, fyziky a stále více se prosazuje také informatika. https://goo.gl/mg8tJW

Články

 • New report examines scientific evidence on safety and quality of abortion care in US

  While legal abortions in the US are safe, the...

 • Americans slow down the clock of age

  A close examination of national health data...

 • How fungi grow: A movie from inside the cell

  Fungi forming mold on food are hazardous. Fungi...

 • Shaken, and stirred: Scaling up bioreactors' fluid dynamics

  Bioreactors are used to produce different...

 • Instituce

 • Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i.

  Ústav se zabývá základními otázkami teorie státu a práva, uskutečňuje vědecký výzkum v oblasti práva a právní informatiky, přispívá ke zvyšování úrovně poznání a vzdělanost a podílí se na vysokoškolské výuce, poskytuje vědecká stanoviska, posudky a...

 • Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, IPVZ

  Institut je specializovaným vzdělávacím a vědeckým pracovištěm, které zajišťuje a provádí pro Ministerstvo zdravotnictví ČR koncepční, analytickou, pedagogickou, metodickou, koordinační, registrační, posuzovací, expertní, vědecko-výzkumnou a...

 • CASRI, Vědecké a servisní pracoviště tělesné výchovy a sportu p. o.

  Aktivity CASRI jsou v současnosti rozsáhlé. Intenzivně se věnujeme především vědeckému servisu pro státní a resortní sportovní reprezentaci. Pro resort Ministerstva obrany řešíme úkoly týkající se optimalizace metod výcviku a tvorby systému...

 • Konference

 • International Conference on Emergency & Disaster Management

  International Conference on Emergency & Disaster Management We are pleased to invite you to the International conference on Emergency & Disaster management which will be held 27-29 September 2016 in Suleimaniya-Iraq. We have to work together with...

 • International Oncology Summit

  International Oncology Summit Allied Academies invites all the participants from all over the world to attend 'International Oncology Summit’ during November 27-28, 2017 in Atlanta, Georgia, USA which includes prompt keynote presentations, Oral...

 • 5th Annual Congress on Chemistry in Drug Discovery & Designing

  5th Annual Congress on Chemistry in Drug Discovery & Designing Conference Series has been organizing International Conference on Chemistry in Drug Discovery & Designing in consecutive years at Europe, over the last several years which met with great...

 • Nové knihy

 • Digital imaging and communications in medicine (DICOM) : a practical introduction and survival guide

  Pianykh, Oleg S. Kniha angličtina monografie Berlin ; Heidelberg : Springer, 2012 978-3-642-10849-5 diagnostické zobrazování medicínská data

 • The academic medicine handbook : a guide to achievement and fulfillment for academic faculty

  Roberts, Laura Weiss, 1960- (Editor) Kniha angličtina příručky New York : Springer, 2013 978-1-4614-5692-6 lékařství vysoké školy výchova vzdělání vědecká komunikace

 • Rehab clinical pocket guide : rehabilitation medicine

  Sackheim, Kimberly A. (Editor) Kniha angličtina příručky New York ; Heidelberg ; Dordrecht ; London : Springer, 2013 978-1-4614-5418-2 rehabilitace fyziatrie klinické lékařství

 • Zajímavé zdroje na internetu

 • Vodohospodářský informační portál VODA

  Informační portál vodního hospodářství ČR - aktualizované informace o hydrologické síti: stavy a průtoky řek a vodních rezervoárů, jakost vody, technická evidence na vodních tocích, vodní toky a nádrže, oblasti povodí, zdroje pitné vody, koupací...

 • BioMed Central

  Online přístup k 286 recenzovaným open access vědeckým časopisům z vydavatelství BioMed Central, většinou se zaměřením na biologii, biomedicínu a lékařství. Možnost listování v časopisech podle abecedy nebo tématu a rozšířené vyhledávání konkrétních...

 • Gate2Biotech : vše o českých biotechnologiích na jednom místě

  Gate2Biotech je portál, který spojuje biotechnologickou komunitu ve střední Evropě. Portál je věnován tématům: rostlinná a živočišná biotechnologie, životní prostředí, genetika, enzymy, medicína, nanotechnologie, atd.

 • ...a další

 • Young Chemist Award

  Pro studenty středních a vysokých škol a doktorandů je určena soutěž Young Chemist Award, kterou vypsala společnost Metrohm. ...

 • Karina Movsesjan je nejlepší mladou vědkyní Evropy

  Osmnáctiletá studentka z České republiky Karina Movsesjan, která se loni zúčastnila naší stáže v rámci projektu Otevřená věda v Ústavu organické chemie a biochemie, získala prestižní cenu pro mladé vědce v soutěži EUCYS. ...

 • Ohlédnutí za Letní Otevřenou vědou

  O prázdninách se uskutečnila pilotní stáž Letní Otevřené vědy AV ČR „Simulace chemických účinků pádu komety do atmosféry Země“. ...

 • Oborové brány spadající pod Jednotnou informační bránu (JIB)
  Knihovnictví a informační věda | Musica | Právo
  Umění a architektura | Mezinárodní vztahy