Nacházíte se zde: Úvod / Hledáme vývojáře

Hledáme vývojáře

Národní technická knihovna hledá vývojáře na projekt "Aplikace pro výpočet rozložení časopiseckých titulů na skladových regálech".

Popis výchozí situace

 
Časopisy vytvářejí dlouhé řady skládající se z ročníků a ročníky z čísel. Čísla jsou svazována knižní vazbou do podoby vázané knihy o typické tloušťce 5-7 cm. Tyto svazky jsou ukládány na regály tak, aby byl celý časopisy chronologicky řazen podle ročníků a čísel. Časopisecké řady však nejsou vždy kompletní a některé ročníky či jejich části chybí.
 
Knihovna nyní musí vřadit do svého fondu i časopisy jiné knihovny, přičemž budou podle možností nekompletní časopisecké řady doplňovány. Bude proto nutno provést posunování na regálech, aby pro nově vřazené části vznikl na regále prostor.
 
Kromě toho budou i některé řady kompletně přesouvány do jiných částí skladu, tedy na jiné regály.
 
Bude tedy docházet k těmto změnám:
  • Přesun části časopiseckého titulu jinam, takže bude nutné vzniklý prostor srazit („likvidace díry“, tj. defragmentace)
  • Posunutí části řady tak, aby vznikl uprostřed prostor pro vřazení několika chybějících svazků („tvorba díry“)
 
Skladníkům by velmi ulehčilo práci, kdyby aplikace dokázala vizualizovat nalévání časopiseckých titulů (řad) na regály v pořadí, které si určí, aby věděli s jistotou, od jakého místa na regálech mohou daný titul začít stavět a jak se jim tam celý fond vejde.
 

Požadavky na aplikaci

 
Aplikace bude mít přesně zadané délky regálů a jejich pořadí. Regály jsou rovnány do dlouhých regálových řad. Každá regálová řada má police z obou stran, pouze regály přiražené ke zdi skladu mají samozřejmě přístupnou (a tady využitelnou) pouze jednu stranu. Pořadím regálů je dána dráha nalévání časopisů s označenými zlomy (konec jedné regálové řady a začátek navazující). Tím je definováno prostředí. Ideální by bylo, aby bylo možné tuto definici měnit, aby aplikace fungovala univerzálně pro jakýkoli sklad s jakýmkoli rozmístěním regálů o libovolných délkách. Tj. vymyslet nějaký vstupní formát, v jakém mohou být tyto definice do aplikace dodány.
 
Skladník vloží do aplikace seznam časopiseckých titulů v přesném pořadí, s uvedenou délkou titulu v centimetrech. Uvede počáteční bod na regálech. Aplikace provede simulaci rozlití titulů po regálech a vyznačení, v jaké části titulu dojde na regále k zalomení. Skladník tak bude vědět u každého regálu, jaká část řady bude na regálu začínat.
 
Simulace nemusí být v grafické podobě, stačí přehledné tabulkové zobrazení.  
 
Vstupní proměnné:
  • Definice délek regálů, skladby regálových řad a jejich pořadí ve skladu
  • Řazený seznam časopiseckých titulů s uvedenými délkami
  • Označení regálu, od kterého má nalévání začít
 

Kontakt

V případě zájmu kontaktujte Jana Pokorného na adrese jan.pokorny@techlib.cz, následně dohodneme schůzku, kde domluvíme podrobnosti.

 

Akce dokumentů

Oborové brány spadající pod Jednotnou informační bránu (JIB)
Knihovnictví a informační věda | Musica | Právo
Umění a architektura | Mezinárodní vztahy