Nacházíte se zde: Úvod / Biologie

Biologie

Biologie (z řeckého bio jako život a logie jako věda, věda zkoumající život) v nejširším slova smyslu je vědní obor zabývající se organismy a vším, co s nimi souvisí, od chemických dějů v organismech probíhajících na úrovni atomů a molekul, až po celé ekosystémy – tedy společenstva mnoha populací různých organismů a jejich vzájemné vztahy i vztahy k jejich životnímu prostředí. V užším slova smyslu je biologie věda zkoumající organismy od úrovně jednotlivých buněčných organel, přes úrovně buněk, tkání, orgánů a jedinců až po úroveň populací, společenstev, ekosystémů a biomů. https://cs.wikipedia.org/wiki/Biologie
Architektura Elektrotechnika Matematika Strojírenství
Astronimie Energetika Doprava Výpočetní technika
Chemie Fyzika Stavebnictví Životní prostředí

Články

 • Early trilobites had stomachs, new fossil study finds

  Exceptionally preserved trilobite fossils from...

 • Heat-loving Australian ants believe in diversity, hint 74 species new to science

  A genus of Australian ants, many of whose members...

 • Scientists sequence asexual tiny worm whose lineage stretches back 18 million years

  A team of scientists has sequenced, for the first...

 • Unique gene therapy prevents, reverses multiple sclerosis in animal model

  Multiple sclerosis can be inhibited or reversed...

 • Nové knihy

 • Biofunctional surface engineering

  Scholz, Martin, 1960- (Editor) Kniha angličtina Singapore : Pan Stanford Publishing, 2014 978-981-4411-60-8 biomedicínské materiály fyzika povrchů tenké vrstvy biokompatibilní materiály materiálové inženýrství topochemie sborníky

 • Od jízdních kol ke kosmickým raketám : Ludvík Očenášek (1872-1949)

  Plavec, Michal, 1973- (Autor) Kniha čeština Praha : Plasy : Národní technické muzeum ; město Plasy, 2017 978-80-7037-292-0 Práce z dějin techniky a přírodních věd Tilia Plassensis Očenášek, Ludvík, 1872-1949 1872-1949 19.-20. století elektrotechnika...

 • PCR guru : an ultimate benchtop reference for molecular biologists

  Najafov, Ayaz (Autor), Hoxhaj, Gerta (Autor) Kniha angličtina Amsterdam ; Boston ; Heidelberg ; London ; New York ; Oxford ; Paris ; San Diego ; San Francisco ; Singapore ; Sydney ; Tokyo ; Elsevier, Academic Press, 2017 978-0-12-804231-1...

 • Zajímavé zdroje na internetu

 • OAD Wiki, oborové repozitáře

  Přehled Open Access (OA) repozitářů, které zpřístupňují vědecké dokumenty a informace v jednotlivých vědních oborech.

 • BRENDA - The Comprehensive Enzyme Information System

  BRENDA je nejrozsáhlejší depozitář s informacemi a daty o enzymech a jejich ligandech. Plnotextové i strukturované vyhledávání, vizualizace. Informační systém BRENDA vyvíjí a podporuje Institut biochemie a bioinformatiky Technické univerzity v...

 • AgNIC - Agriculture Network Information Center

  Portál poskytuje ověřené volně dostupné informační zdroje dostupné na internetu z oboru biotechnologie a zemědělství.

 • Instituce

 • Hydrobiologický ústav Biologického centra AV ČR, v.v.i.

  Hlavním posláním ústavu je výzkum vzájemných vztahů mezi vodními organismy a jejich interakce s abiotickými faktory ve stojatých vodách, zejména v umělých nádržích. Specializace pracovníků ústavu sahá od hydrochemie přes biochemii, mikrobiologii,...

 • Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.

  Ústav experimentální botaniky Akademie věd České republiky (ÚEB) provádí základní výzkum v rostlinné biologii, konkrétně v rostlinné genetice, fyziologii, fytopatologii a biotechnologiích. Je však aktivní také v aplikovaném výzkumu. Má 17...

 • Ústav využití plynu Brno, s.r.o.

  Vývoj a výroba průmyslových pecí, vývoj a výroba plynových hořáků, revize a poradenství. Projekční a dodavatelská činnost v oblastech odplynění skládek, čistíren odpadních vod a využití bioplynu ekologií spalování plynných paliv v metalurgických...

 • Konference

 • The 3rd International Conference on Computing Technology and Information Management (ICCTIM2017)

  The 3rd International Conference on Computing Technology and Information Management (ICCTIM2017) Researchers and delegates are invited to submit research papers for publication and join the conference to be held at Metropolitan College,...

 • 9th World Biomarkers Congress

  9th World Biomarkers Congress Welcomes you to the '9th World Biomarkers Congress ' to be held on December 07-08, 2017 at Madrid, Spain. Conference Series organizes 3000+ Global events in conference series every year across the globe with support...

 • 2018 ACENS Asian Conference on Engineering and Natural Sciences

  2018 ACENS Asian Conference on Engineering and Natural Sciences Asian Conference on Engineering and Natural Sciences (ACENS) is an international platform for scholars, researchers and practitioners to discuss interdisciplinary research and practices...

 • ...a další

 • Speciální web poradí, jak v praxi stabilizovat bílkoviny

  Portál FireProt vytvořený brněnskými vědci najde uplatnění v biomedicíně i zemědělství.

 • Na místě bývalé sklárny po 300 letech stále nerostou orchideje

  Archeologové a botanici společně zjišťovali v Bílých Karpatech, jak někdejší sklárna může ovlivňovat luční porost i po staletích.

 • Strukturní biologie hraje ve vývoji nových léků stále větší roli

  V Brně se sešly špičky rychle se rozvíjejícího oboru. Strukturní biologové pracují třeba na vylepšení očkovacích látek.

 • Akce dokumentů

  Oborové brány spadající pod Jednotnou informační bránu (JIB)
  Knihovnictví a informační věda | Musica | Právo
  Umění a architektura | Mezinárodní vztahy