Nacházíte se zde: Úvod / Biologie

Biologie

Biologie (z řeckého bio jako život a logie jako věda, věda zkoumající život) v nejširším slova smyslu je vědní obor zabývající se organismy a vším, co s nimi souvisí, od chemických dějů v organismech probíhajících na úrovni atomů a molekul, až po celé ekosystémy – tedy společenstva mnoha populací různých organismů a jejich vzájemné vztahy i vztahy k jejich životnímu prostředí. V užším slova smyslu je biologie věda zkoumající organismy od úrovně jednotlivých buněčných organel, přes úrovně buněk, tkání, orgánů a jedinců až po úroveň populací, společenstev, ekosystémů a biomů. https://cs.wikipedia.org/wiki/Biologie
Architektura Elektrotechnika Matematika Strojírenství
Astronomie Energetika Doprava Výpočetní technika
Chemie Fyzika Stavebnictví Životní prostředí

Články

 • Fifty years on, the Breeding Bird Survey continues to produce new insights

  In 1966, a US Fish and Wildlife Service biologist...

 • How a lethal type of bacteria spreads resistance to antibiotics

  Infection by S. aureus is a serious threat in...

 • Turning dirty tinfoil into biofuel catalyst

  A researcher has discovered a way to convert...

 • Biomarkers for identifying tumor aggressiveness

  Future early-stage colon cancer patients could...

 • Nové knihy

 • Biofunctional surface engineering

  Scholz, Martin, 1960- (Editor) Kniha angličtina Singapore : Pan Stanford Publishing, 2014 978-981-4411-60-8 biomedicínské materiály fyzika povrchů tenké vrstvy biokompatibilní materiály materiálové inženýrství topochemie sborníky

 • Biobanking in the 21st century

  Karimi-Busheri, Feridoun (Editor) Kniha angličtina Cham : Springer, 2015 978-3-319-20578-6 Advances in experimental medicine and biology tkáňové kultury uchovávání biologických materiálů biobanky sborníky

 • PCR guru : an ultimate benchtop reference for molecular biologists

  Najafov, Ayaz (Autor), Hoxhaj, Gerta (Autor) Kniha angličtina Amsterdam ; Boston ; Heidelberg ; London ; New York ; Oxford ; Paris ; San Diego ; San Francisco ; Singapore ; Sydney ; Tokyo ; Elsevier, Academic Press, 2017 978-0-12-804231-1...

 • Zajímavé zdroje na internetu

 • EAWAG-BBD - Biocatalysis/Biodegradation Database

  Databáze mikrobiologických degradací včetně reakčních mechanismů, enzymaticky katalyzované degradace xenobiotik.

 • Biological Library, BioLib

  Mezinárodní encyklopedie rostlin, hub a živočichů je nekomerční vzdělávací projekt určený odborníkům i veřejnosti. Obsahuje taxonomický systém, fotogalerii, výkladový a překladový slovník, databázi odkazů, biotopů a chráněných území, diskuzní fórum...

 • Botanicus PH

  Virtuální herbář Botanicus PH obsahuje téměř 500 umělecky provedených kreseb rostlin s farmaceutickým nebo toxikologickým významem. Odkazy na další informace o rostlinách.

 • Instituce

 • Ústav půdní biologie AV ČR, v.v.i.

  Ústav rozvíjí multidisciplinární obor půdní biologie, t.j. půdní zoologii, mikrobiologii, chemii a mikromorfologii, a řeší základní otázky spojené s tvorbou, úrodností a regenerací půd. Činnost ústavu je zaměřena zejména na výzkum struktury a...

 • Ústav molekulární biologie rostlin, Biologické centrum AV ČR, v.v.i.

  Ústav je součástí Biologického centra AV ČR, v.v.i. Výzkum je zaměřen na studium rostlinného genomu, rostlinných patogenů (virů, viroidů, bakterií a fytoplazem), a fotosyntézy. Důležitou část aktivit ústavu tvoří výuka, která je zajišťována v úzké...

 • Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.

  Předmětem činnosti je všestranný vědecký výzkum zejména v oborech evoluční ekologie, biodiverzita, aplikovaná ekologie a medicínská zoologie. Jako modelové druhy pro tento výzkum jsou v největší míře využíváni volně žijící obratlovci a organismy,...

 • Konference

 • 3rd Global Summit on Heart Diseases

  3rd Global Summit on Heart Diseases Organising Committee welcomes you to attend 3rd Global Summit On Heart Diseases from November 02-04, 2017 in Bangkok, Thailand.

 • Summer School on RNA-protein interactions RNA Structure and Biology workshop

  Summer School on RNA-protein interactions RNA Structure and Biology workshop The objective of the summer school is to provide participants with an overview on the most up-to-date topics in RNA research. The lectures from leading experts in the field...

 • 12th World Congress on Healthcare and Medical Tourism

  12th World Congress on Healthcare and Medical Tourism We are glad to inform you about the commencement of “12th World Congress on Healthcare and Medical Tourism” which will be held from October 16-17, 2017 Dubai, UAE. In this regard, it will be very...

 • ...a další

 • Vědkyně z Muni se stala členkou prestižní organizace molekulární biologie

  Uznávaná vědkyně Mary O'Connell je díky program ERA Chairs od roku 2014 na Ceitecu Masarykovy univerzity.

 • Strukturní biologie hraje ve vývoji nových léků stále větší roli

  V Brně se sešly špičky rychle se rozvíjejícího oboru. Strukturní biologové pracují třeba na vylepšení očkovacích látek.

 • Vědci objevili propojení světelné a hormonální signalizace u rostlin

  Výsledky výzkumu expertů z Ceitecu MU můžou být přínosné pro ovlivňování růstu biomasy u rostlin.

 • Akce dokumentů

  Oborové brány spadající pod Jednotnou informační bránu (JIB)
  Knihovnictví a informační věda | Musica | Právo
  Umění a architektura | Mezinárodní vztahy